18 januari 2011

Varianten SAFFIER II

Om de werking van SAFFIER II te illustreren worden in dit achtergronddocument de uitkomsten van diverse standaardvarianten en -scenario’s gepresenteerd.

Dit document is een aanvulling op Hoofdstuk 5 van het hoofddocument over SAFFIER II (CPB document 217), waarbij er hier een aantal extra variabelen worden gepresenteerd in de tabellen.

In alle varianten is een eenmalige impuls gegeven in de absolute of relatieve verandering van een of meer exogene of autonome variabelen. Er is daarbij sprake van een permanente schok in de niveaus van de betreffende variabelen.
De impulsen worden gegeven aan het begin van jaar 1 (2012). De uitkomsten na 1 en 2 jaar zijn met de kwartaalversie berekend, terwijl voor de uitkomsten op middellange termijn (4 en 8 jaar) de jaarversie is gebruikt. Vanaf jaar 5 wordt geleidelijk overgegaan op een evenwichtige langetermijnversie van SAFFIER II (zie hiervoor paragraaf 5.1.3 van CPB document 217).
Ingeval van toekomstige modelwijzigingen zullen steeds de varianten van de laatste actuele modelversie in dit achtergronddocument worden weergeven.

De tabellen zijn tevens te downloaden als Excel-bestand (zie bijlage).

Behorend bij:

Auteurs

Paul Westra
Martin Vromans