26 november 2013

Vernieuwing doorrekening verkiezingsprogramma's; Evaluatie 'Keuzes in Kaart 2013-2017'

In deze CPB Notitie wordt de nieuwe opzet gepresenteerd van de doorrekening van verkiezingsprogramma's. Tevens is bijgevoegd de evaluatie van de vorige doorrekening, in augustus 2012 gepubliceerd als 'Keuzes in Kaart 2013-2017'.
No title

De doorrekening bestaat voortaan uit een ex-ante budgettaire toets van het aangeleverde programma, een overzicht van de economische effecten op de middellange termijn (inclusief koopkracht), alsmede van de effecten op de structurele werkgelegenheid en de houdbaarheid van de
overheidsfinanciën op de lange termijn.

De ex-ante budgettaire toets wordt gestroomlijnd en verhelderd. De toetsgrens voor maatregelen wordt verhoogd van 50 mln tot 100 mln. Het CPB streeft ernaar de bouwstenen voor ombuigingen en intensiveringen af te stemmen met het ministerie van Financiën. Op die manier zijn gehanteerde bedragen zoveel mogelijk gelijkluidend, of zijn verschillen van inzicht in een vroegtijdig stadium bekend.

Lees ook: 'Keuzes in Kaart 2013-2017' (gepubliceerd 27 aug 2012).

Lees meer over