Publicaties


8 februari 2024

De prijs van lagere belastingen

De complexiteit van het belastingstelsel is een belangrijk maatschappelijk thema in Nederland. Het afschaffen van uitzonderingen binnen de belastingheffing kan veel geld opleveren om nieuw, doelmatig beleid mee te voeren.

Portretfoto Toon Vanheukelom
6 februari 2024

De relatie tussen de arbeidsmarkt en studie-inschrijvingen

Scholieren baseren hun studiekeuze niet aantoonbaar op de baankansen en startsalarissen van een opleiding.

Carrierebeurs
1 februari 2024

CBS en CPB: terugkijken en vooruitblikken

Het CBS bestaat in 2024 125 jaar. Wat is de relatie van het CPB met het CBS en hoe ziet de toekomst van dit partnerschap eruit? Lees het in de column van Erwin Zijleman.

Portretfoto Erwin Zijleman
26 januari 2024

Schaarste alom, dus zijn lastige keuzes nodig

Nederland kampt met veel soorten schaarste, van geld en ruimte tot woningen en personeel. Dat vraagt om prioriteiten en doelstellingen, vooral in de publieke sectoren. Lees hier het maandelijkse essay in Het Financieele Dagblad van CPB-directeur Pieter Hasekamp.

Portretfoto Pieter Hasekamp
22 januari 2024

Certificering budgettaire ramingen Belastingplan 2024 en fiscale klimaatmaatregelen glastuinbouw 2024

Het CPB certificeert budgettaire ramingen van drie nog niet gecertificeerde maatregelen uit het wetsvoorstel fiscale klimaatmaatregelen glastuinbouw 2024 (inclusief nota van wijziging) en een maatregel uit de tweede...

18 januari 2024

Economisch advies voor het ministerie van Justitie en Veiligheid

Ook komende jaren zijn er veel grote beleidsuitdagingen op het terrein van justitie en veiligheid. Kan het maken van een maatschappelijke kosten-batenanalyse helpen om goede beleidskeuzes te maken?

Portretfoto Frits Bos
11 januari 2024

Je hele inkomen opeten

Nederland heeft een dalend aantal "hand-to-mouth"-huishoudens. Dit zijn huishoudens die hun volledige inkomen uitgeven, waardoor ze niet kunnen sparen. CPB’er Yvonne Adema bespreekt in haar column het concept "hand-to-mouth" en of gezinnen zich van deze status kunnen ontdoen.

Portretfoto Yvonne Adema
21 december 2023

Kan machine learning gezondheidsrisico’s inschatten?

Machine learning heeft grote voorspelkracht. Kan die worden ingezet om gezondheidsrisico’s van te voren in te schatten? Kan machine learning helpen bij een preventief gezondheidsbeleid? CPB’er Emile Cammeraat bespreekt het in zijn column.

Portretfoto Emile Cammeraat
19 december 2023

De verdeling van schaarse woningen in de corporatiesector

Het toewijzingssysteem van woningcorporaties pakt gunstig uit voor oudere en grotere huishoudens. Deze huishoudens wonen hierdoor in grotere en waardevollere woningen, wat ten koste gaat van andere groepen

woningen
18 december 2023

Effecten van belastinghervormingen op de belastingdruk van verschillende inkomensgroepen

Wijzigingen in de belastingen gericht op vereenvoudiging en doelmatigheid van het stelsel pakken heel verschillend uit voor verschillende inkomensgroepen.

schatkist