Kopafbeelding publicaties CPB

Publicaties

Validatie Aeolus-gams

Deze notitie is een verslag van de validatie van de meest recente versie van het luchtvaartmodel Aeolus-gams.

CPB Notitie | 5 juni 2009

35 pagina's | pdf document, 366.2 KB

Naar publicatie

Beoordeling projecten ICRE 2007/2008

Toetsing van een aantal projecten in het kader van de besteding van FES-geld (Fonds Economische Structuurversterking).

CPB Document 185 | 19 mei 2009

87 pagina's | pdf document, 455.3 KB

ISBN 9789058334077 | Naar publicatie

De Great Moderation in Nederland

Dit memorandum bespreekt de afname van macro-economische volatiliteit in de Nederlandse context en de relatie met de huidige crisis.

CPB Memorandum 226 | 18 mei 2009

14 pagina's | pdf document, 188 KB

Naar publicatie

Waarom wijken macro elasticiteiten af?

Deze studie analyseert macro loonelasticiteiten mbt arbeidsproductiviteit, loonbelasting, gemiddelde en marginale inkomstenbelasting, consumenten- en producentenprijzen, de relatieve uitkeringsvoet en het werkloosheidspercentage.

CPB Memorandum 224 | 15 april 2009

86 pagina's | pdf document, 585.9 KB

Naar publicatie

Investeringen in woningen (CEP 2009)

In dit memorandum wordt een onderbouwing gegeven van de ontwikkeling van de investeringen in woningbouw zoals geraamd in het Centraal Economisch Plan 2009.

CPB Memorandum 218 | 17 maart 2009

2 pagina's | pdf document, 40.9 KB

Naar publicatie

Deel deze pagina