23 januari 2019

Reactie CPB op verzoek aanvullende berekeningen PvdA

Het PBL en het CPB geven gehoor aan het verzoek van de Partij van de Arbeid om een aantal aanvullende vragen betreffende het ontwerp-Klimaatakkoord te beoordelen. Dat hebben beide planbureaus vandaag aan de fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid, de heer Asscher, meegedeeld.

Vanwege de werkzaamheden aan de beoordeling van het ontwerp-Klimaatakkoord kunnen de planbureaus waarschijnlijk niet aan het verzoek voldoen om de beantwoording van de vragen van de PvdA gelijktijdig met hun analyses van het ontwerpakkoord, op 13 maart 2019, te presenteren. De planbureaus hebben daarom aangegeven hun deel van de bevindingen na 13 maart zo spoedig mogelijk te voltooien om deze mee te laten wegen in de voortgaande discussie over het ontwerp-Klimaatakkoord.