25 januari 2019

Reactie CPB op verzoek Klaver, Wilders, Marijnissen, Asscher, Ouwehand, Krol, Van der Staaij, Kuzu, Baudet

Het PBL en het CPB geven gehoor aan het gezamenlijke verzoek om de beoordeling van het ontwerp-Klimaatakkoord, zodra deze gereed is, aan zowel het kabinet als de Tweede Kamer te sturen. Deze reactie is afgestemd met het PBL aan wie u hetzelfde verzoek heeft gedaan.

In de brief aan de minister van Economische Zaken en Klimaat en de voorzitter van het Klimaatberaad van 22 januari ji. hebben PBL en CPB aangegeven voornemens te zijn de beoordeling van het ontwerp-Klimaatakkoord te publiceren zodra deze gereed is, en de beoordeling op 13 maart aan de heer Wiebes en de heer Nijpels aan te bieden. Op dat moment zal de beoordeling dan tevens openbaar gemaakt worden.