26 november 2021

Voorkeuren voor pensioenuitkering

De gebruikelijke constante maandelijkse pensioenuitkering is de populairste optie onder Nederlandse gepensioneerden en diegenen die bijna met pensioen gaan, maar uit onderzoek blijkt dat er ook veel belangstelling is voor twee alternatieve uitkeringspatronen. Het eerste onderzochte alternatief is de al bestaande hoog/laagconstructie, met in de eerste jaren een hogere pensioenuitkering en daarna een lagere pensioenuitkering. Het tweede onderzochte alternatief is de aangekondigde nieuwe optie van een gedeeltelijke eenmalige uitkering (lumpsum) bij pensionering, gecombineerd met een lagere maandelijkse pensioenuitkering. In een enquête-experiment onder ruim duizend deelnemers hebben we onderzocht hoe aantrekkelijk de verschillende uitbetalingsopties zijn voor (bijna) gepensioneerden en waar hun voorkeuren van afhangen.
Opengebroken spaarvarken

Er blijkt een aanzienlijke belangstelling te zijn voor alle drie uitbetalingsopties. De standaard constante pensioenuitkering is het populairst, maar ook de hoog/laagconstructie en de lumpsum-optie krijgen elk in bijna 30% van de gevallen de voorkeur. De belangstelling hangt af van de vormgeving van de keuzeopties en van de economische setting. De belangstelling voor een lumpsum is hoger als het eenmalige bedrag groter is en de interesse in een hoog/laagconstructie is hoger als de hoge uitkering voor een kortere periode geldt. Bij hogere vervangingsratio’s en bij hogere rentestanden krijgt de constante pensioenuitkering vaker de voorkeur. Ook individuele kenmerken spelen een rol. Zo kiezen mensen met een hoger inkomen relatief vaker voor de hoog/laagconstructie.

Dit onderzoek is mede gefinancierd door Netspar.

Downloads

Lees meer over