25 februari 2022

Wereldhandelsmonitor december 2021

In december 2021 steeg de wereldhandel met 1,1% ten opzichte van november, zo blijkt uit de maandelijkse Wereldhandelsmonitor van het CPB. In heel 2021 is de wereldhandel met 10,3% gegroeid en ligt daarmee ver boven het niveau van eind 2019, voordat de pandemie uitbrak. De mondiale goederenhandel is daarmee het afgelopen jaar weerbaar gebleken tegen nieuwe uitbraken van het virus. Met name China en overig opkomend Azië profiteerden in 2021 van de toegenomen handel.

Lees het volledige persbericht.

Wereldwijde ontwikkelingen in internationale handel en industriële productie, december 2021:

  • Het wereldhandelsvolume is in december 1,1% toegenomen ten opzichte van november, volgend op een stijging van 1,9% in november (initiële schatting: 2,0%). De ontwikkeling in 2021Q4 was 2,5% (-0,9% in 2021Q3).
  • Het momentum van de wereldhandel was in december 2,5% (niet-geannualiseerd; momentum november: 0,7% gelijk aan initiële schatting).
  • De wereldwijde industriële productie is in december 1,2% toegenomen ten opzichte van november (ontwikkeling november: 1,5%, initiële schatting: 1,3%). De groei in 2021Q4 was 1,4% (-0,2% in 2021Q3).
  • Het momentum van de wereldwijde industriële productie was in december 1,4% (niet-geannualiseerd; momentum november: -0,2%, initiële schatting: -0,3%).

De verwachting is dat op vrijdag 25 maart 2022 om 12:00 uur de eerstvolgende maandelijkse CPB Wereldhandelsmonitor wordt gepubliceerd.

De maandelijkse CPB Wereldhandelsmonitor is een instrument waarmee het CPB de ontwikkeling van de wereldhandel volgt en wordt gepubliceerd in opdracht van de Europese Commissie. Het duurt twee maanden voordat de cijfers beschikbaar zijn. Neem voor vragen contact op met wtm@cpb.nl.

Lees ook het bijbehorende CPB Achtergronddocument 'The CPB World Trade Monitor: technical description (update 2020)'. In september 2016 (beginnende met de monitor voor juli 2016) is het basisjaar van de WTM verlegd van 2005 naar 2010. Toelichting van de procedure en de uitkomsten is te vinden in de te downloaden bijlage (CPB Memo 'Change of base year WTM').

Als u dat wilt, kunnen we u een e-mail sturen zodra een nieuwe update van de CPB Wereldhandelsmonitor verschijnt. Als u zich wilt aanmelden voor de alerteringsservice, meld u dan aan op de aanmeldingspagina voor "Publicaties voor beleidsmakers".

De Wereldhandelsmonitor wordt mede gefinancierd door DG ECFIN (directoraat-generaal Economische en financiële zaken van de Europese Commissie).

Lees meer over