25 februari 2022

Wereldhandel floreert ondanks coronapandemie

In december 2021 steeg de wereldhandel met 1,1% ten opzichte van november, zo blijkt uit de maandelijkse Wereldhandelsmonitor van het CPB. In heel 2021 is de wereldhandel met 10,3% gegroeid en ligt daarmee ver boven het niveau van eind 2019, voordat de pandemie uitbrak. De mondiale goederenhandel is daarmee het afgelopen jaar weerbaar gebleken tegen nieuwe uitbraken van het virus. Met name China en overig opkomend Azië profiteerden in 2021 van de toegenomen handel.
Wereldhandel december 2021

Bekijk de Wereldhandelsmonitor december 2021.

De groei van de wereldhandel tijdens de coronapandemie is deels te verklaren door een wereldwijde vraag naar goederen die onverminderd hoog gebleven, mede vanwege een vraagverschuiving van diensten naar goederen. De lockdowns en contactbeperkende maatregelen hebben het internationaal reisverkeer, toerisme en andere diensten bemoeilijkt. Tegelijkertijd zijn de bestedingen van duurzame consumptiegoederen juist toegenomen, denk aan thuiswerk-gerelateerde apparatuur en overige artikelen voor in en rondom het huis. Met name de handel in China en overig opkomend Azië (zoals India en Indonesië) heeft hiervan geprofiteerd: de uitvoer van deze handelsregio’s liggen respectievelijk ongeveer 50% en 20% boven het pre-coronaniveau. 

Cijfers december

De groei van handel in december 2021 is breed gedragen. In de eurozone, de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Latijns-Amerika en overig Azië (exclusief China en Japan) steeg zowel de invoer als de uitvoer. Opvallende uitzondering is China, waar de invoer in december daalde met -4,6% en de uitvoer met -1,5%. Ook Japan had te maken met een terugloop. Zowel de in- als uitvoer daalde in dat land met -1,1%. 

Contactpersonen

Lees meer over