25 maart 2022

Wereldhandelsmonitor januari 2022

Het wereldhandelsvolume nam in januari 2022 niet toe (0,0%) ten opzichte van december, toen de handelsgroei nog 1,2% bedroeg. Opkomende economieën laten een dalende groei zien in zowel in- als uitvoer (-2.7% en -1.5%), dit speelt met name in opkomend Azië en China. De handel in het eurogebied groeit; 0,9% voor invoer en 1,2% voor uitvoer. De cijfers voor het Verenigd Koninkrijk zijn vertekend door een verandering in de methode waarop gegevens worden verzameld. De wereldwijde productie steeg met 1,8% in januari ten opzichte van december. In december was dit cijfer 1,4%.

Wereldwijde ontwikkelingen in internationale handel en industriële productie, januari 2022

  • Het wereldhandelsvolume is in januari 0,0% toegenomen ten opzichte van december, volgend op een stijging van 1,2% in december (initiële schatting: 1,1%).
  • Het momentum van de wereldhandel was in januari 3,3% (niet-geannualiseerd; momentum december: 2,7% initiële schatting: 2,5%).
  • De wereldwijde industriële productie is in januari 1,8% toegenomen ten opzichte van december (ontwikkeling december: 1,4%, initiële schatting: 1,2%).
  • Het momentum van de wereldwijde industriële productie was in januari 3,3% (niet-geannualiseerd; momentum december: 1,4%, gelijk aan initiële schatting).

De verwachting is dat op maandag 25 april 2022 om 12:00 uur de eerstvolgende maandelijkse CPB Wereldhandelsmonitor wordt gepubliceerd.

De maandelijkse CPB Wereldhandelsmonitor is een instrument waarmee het CPB de ontwikkeling van de wereldhandel volgt en wordt gepubliceerd in opdracht van de Europese Commissie. Het duurt twee maanden voordat de cijfers beschikbaar zijn. Neem voor vragen contact op met wtm@cpb.nl.

Lees ook het bijbehorende CPB Achtergronddocument 'The CPB World Trade Monitor: technical description (update 2020)'. In september 2016 (beginnende met de monitor voor juli 2016) is het basisjaar van de WTM verlegd van 2005 naar 2010. Toelichting van de procedure en de uitkomsten is te vinden in de te downloaden bijlage (CPB Memo 'Change of base year WTM').

Als u dat wilt, kunnen we u een e-mail sturen zodra een nieuwe update van de CPB Wereldhandelsmonitor verschijnt. Als u zich wilt aanmelden voor de alerteringsservice, meld u dan aan op de aanmeldingspagina voor "Publicaties voor beleidsmakers".

De Wereldhandelsmonitor wordt mede gefinancierd door DG ECFIN (directoraat-generaal Economische en financiële zaken van de Europese Commissie).

Lees meer over