15 januari 2019

Werkplan 2019

Het werkplan 2019 van het Centraal Planbureau geeft een overzicht van de belangrijkste plannen voor het komende jaar. Een centrale rol is daarin weggelegd voor de beoogde publicaties: negen Policy briefs, tweeëntwintig Discussion Papers, tien Notities en twee Boeken. Ook zal het CPB komend jaar, zoals gebruikelijk, een fors aantal ad-hoc notities produceren in reactie op verzoeken die in de loop van het jaar worden gedaan. Verder zal in 2019 gewerkt worden aan opfrissing en aanvulling van de Kansrijkreeks. Deze reeks is door de planbureaus geïntroduceerd als vervanging van de programmaeffecten en als voorbereiding op de analyses van de verkiezingsprogramma’s.

2019 is ook het jaar van Tinbergen. Professor Jan Tinbergen is de oprichter van het CPB. Hij ontving in 1969, vijftig jaar geleden, de Nobelprijs voor de Economie. 2019 is tevens het jaar van zijn 25e sterfdag. Verschillende organisaties organiseren activiteiten om Tinbergen te herinneren. Deze activiteiten zullen op een speciale website (www.tinbergentoday.nl) worden vermeld. Zowel bij het CPB als bij de Erasmus-universiteit worden borstbeelden van Tinbergen geplaatst. De CPB Lecture zal over ongelijkheid gaan. Tinbergen deed in de jaren zeventig veel onderzoek naar dit onderwerp.

Downloads

Werkplan 2019
Pdf, 403.9 KB

Het werkplan is opgesteld conform de ‘Aanwijzingen voor de Planbureaus’. Het wordt vastgesteld door de directeur van het CPB, nadat het door de Ministerraad is besproken en er inhoudelijk is afgestemd met de Centrale Plancommissie (CPC), de externe adviescommissie van het CPB. In een eerder stadium zijn veel belanghebbenden geconsulteerd, met name de verschillende departementen. Aangezien het CPB organisatorisch deel uitmaakt van het ministerie van Economische Zaken, blijven financiële en/of administratieve zaken buiten beschouwing; deze verlopen via het ministerie.