Zoekresultaten

Er zijn 6 zoekresultaten voor *.
15 september 2020

Schokproef overheidsfinanciën 2020

Dit achtergronddocument beschrijft het doel van een schokproef voor de overheidsfinanciën, geeft een korte introductie in het model CRASH en toont de uitkomsten van een schokproef bij drie verschillende economische...

schokproef overheidsfinancien
15 september 2020

CRASH - Een simulatiemodel voor extreem grote financieel-economische schokken

Dit Engelstalige achtergronddocument introduceert het model CRASH (Chaos and Recession After a SHock) dat dient om schokproeven voor de overheidsfinanciën te maken. Met het model is het mogelijk te bestuderen hoe de...

schokken in overheidsfinancien
24 maart 2017

De rol van prijsindexobligaties bij de financiering van overheidsschulden

De markt voor prijsindexobligaties (inflation-linked bonds, afgekort ILBs) is groeiende, maar nog steeds klein vergeleken met die voor nominale overheidsobligaties. Dit discussion paper werpt de vraag op waarom overheden niet meer gebruik maken van ILBs om hun schulden te financieren?

7 juni 2010

Risicodeling tussen generaties en arbeidsaanbod bij collectieve kapitaalgedekte pensioenstelsels

Voordelen van risicodeling veel groter dan nadelen van arbeidsmarktverstoring bij collectieve kapitaalgedekte pensioenstelsels.

1 januari 1996

Welvaartseffecten door het stabiliseren van Europese wisselkoersen

Welvaartseffecten door het stabiliseren van Europese wisselkoersen