Zoekresultaten

Er zijn 4 zoekresultaten voor *.
14 juni 2006

Wet werk en bijstand; een eerste kwantificering van effecten.

Publicatie

In 2004 is de Wet Werk en Bijstand ingevoerd. Een belangrijk element in deze wet is de verandering in de financieringssystematiek.

31 oktober 2005

De conjunctuurgevoeligheid van het ziekteverzuim

Publicatie

Meer ziekteverzuim tijdens hoogconjunctuur.

22 maart 2004

Verwerking wet Verlenging Loondoorbetaling bij Ziekte in CEP 2004

Publicatie

Dit memorandum gaat in op de effecten van de verschuiving van de WAO-lasten naar doorbetaald loon bij ziekte.

27 augustus 2002

Collectieve loonstijgingen volgens twee statistieken: Het verschil tussen het CPB-contractloon en het cao-loon van het CBS gekwantificeerd - augustus 2002

Publicatie

In dit memorandum wordt een vergelijking gemaakt van de CPB-contractloonstijging en de cao-loonstijging zoals berekend door het CBS.