Zoekresultaten

Er zijn 3 zoekresultaten voor *.
23 april 2009

Arbeidsaanbod en gewerkte uren tot 2050: een beleidsneutraal scenario

Publicatie

Dit memorandum beschrijft een beleidsneutrale projectie voor het arbeidsaanbod en het aantal gewerkte uren per week tot 2050.

15 april 2009

Waarom wijken macro elasticiteiten af?

Publicatie

Deze studie analyseert macro loonelasticiteiten mbt arbeidsproductiviteit, loonbelasting, gemiddelde en marginale inkomstenbelasting, consumenten- en producentenprijzen, de relatieve uitkeringsvoet en het werkloosheidspercentage.

26 maart 2009

Waarom lopen de elasticiteiten van de macro lonen uiteen? Een meta-analyse

Publicatie

Wat zijn de elasticiteiten van de macro loonvergelijking?