Zoekresultaten

Er zijn 5 zoekresultaten voor *.
11 april 2002

Gevolgen van uitbreiding Schiphol; een kengetallen kosten-batenanalyse

Publicatie

Het Centraal Planbureau heeft een kengetallen kosten-batenanalyse uitgevoerd voor drie 'beperkte' uitbreidingsvarianten voor Schiphol na 2010.

1 april 2002

Selectief investeren; ICES-maatregelen tegen het licht

Publicatie

Moeten er meer wegen en spoorlijnen worden aangelegd, of moet er juist meer geld komen voor natuur, kennis en binnensteden?

11 maart 2002

Actualisatie CPB document inzake participatie Joint Strike Fighter (JSF)

Publicatie

Tweede Kamercommissies Defensie, Economische Zaken en Financiën en Commissie voor Rijksuitgaven vragen CPB om actualistie van eerder onderzoek

12 februari 2002

De BLM; opzet en recente aanpassingen

Publicatie

Deze publicatie is gewijd aan de methode om ramingen te maken van de regionale vraag naar bedrijventerrein.

3 januari 2002

Welvaartseffecten van Maasvlakte 2; aanvullende kosten-batenanalyse

Publicatie

Zonder landaanwinning zal er op den duur, afhankelijk van de economische groei, een tekort aan havencapaciteit in Rotterdam ontstaan.