Zoekresultaten

Er zijn 13 zoekresultaten voor *.
15 oktober 2004

Economische gevolgen van korvettenaanschaf; een welvaartseconomische analyse

Publicatie

Instandhouding marinescheepsbouw in eigen land kostbare zaak.

12 oktober 2004

Het zoeken naar en de productie van gas op het Nederlands Continentaal Plat: een beoordeling van 'Willekeurige Afschrijving'

Publicatie

Huidige hoge gasprijs maakt fiscale faciliteit offshore gaswinning onnodig.

24 september 2004

Vooruitzichten voor spoorvervoer over de Betuweroute

Publicatie

Op verzoek van TCI schetst het CPB de vooruitzichten voor spoorvervoer Betuweroute, inclusief bedrijfseconomische aspecten

13 september 2004

Verruiming van de vaarweg van de Schelde; een maatschappelijke kosten-batenanalyse

Publicatie

Totstandkoming van de verruiming van de vaarweg van de Schelde geeft zowel voor Vlaanderen als Nederland baten.

23 juni 2004

Overcapaciteit? Een kosten-batenbenadering van optimale overcapaciteit in electriciteitsproductie

Publicatie

Ruime marge voor optimale reservecapaciteit door onzekerheid over mate van concurrentie.

2 mei 2004

Naar beleid dat bewezen heeft te werken

Publicatie

Beleidsexperimenten zijn waardevol maar onderbenut instrument.

1 april 2004

Second opinion KKBA's 'Verstedelijkingsalternatieven Randstad' en 'Corridor'

Publicatie

Twee maatschappelijke kosten-batenanalyses door het CPB beoordeeld.

2 maart 2004

Grotere betrouwbaarheid van electriciteitsproductie: een kosten-batenanalyse

Publicatie

Voorkómen grote elektriciteitsstoring kost zoveel dat het niet loont.

2 maart 2004

Energiebeleid en risico's op energiemarkten; een kosten-batenanalyse

Publicatie

Op welke wijze zou de overheid betrokken moeten zijn bij het verzekeren van de energievoorziening?

25 februari 2004

Afschaffen of niet? Analyse van fiscale verhaalsrechten bij faillissementen

Publicatie

Afschaffing bevoordeling fiscus bij faillissementen kent voor- en nadelen.