Zoekresultaten

Er zijn 6 zoekresultaten.
23 september 2008

Onzekerheid in macroeconomische voorspellingen onderzocht met stochastische simulatie

Internationale variabelen de grootste bottleneck.

22 mei 2008

Economische effecten van regulering en subsidiering van de huurwoningmarkt

Deze studie onderzoekt de gevolgen van het woninghuurbeleid voor de hoogte van de huren, de vraag naar en het aanbod van huurwoningen en de welvaarts- en inkomenseffecten.

19 mei 2008

Effecten van omzetting van de aanschafbelasting op personenauto's in een kilometerprijs.

Het kabinet heeft eind november 2007 besloten tot de invoering van een kilometerprijs voor het wegverkeer.

8 mei 2008

Ex antetoets Startnotitie Randstad 2040

Bij het opstellen van een langetermijnvisie voor de Randstad dient het kabinet rekening te houden met onzekerheden over de toekomst.

9 april 2008

De invloed van demografische onzekerheid op de openbare financiën in Nederland

Hoe onzeker zijn de gevolgen van vergrijzing voor de Nederlandse openbare financiën?

9 januari 2008

Macro-economische veerkracht in een dynamisch, stochastisch algemeen-evenwichtsmodel

Gebrek aan veerkracht niet goed in model gebracht.