Zoekresultaten

Er zijn 351 zoekresultaten.
14 mei 2024

De voorspellende waarde van toetsen uit het leerlingvolgsysteem voor de eindtoets

De toetsen uit het leerlingvolgsysteem (LVS) van basisscholen voorspellen de uitslag van de eindtoets groep acht relatief goed. Met name de toets in groep zeven biedt een sterke indicatie van de mogelijke eindtoetsscore.

Kinderen in de klas
6 februari 2024

De relatie tussen de arbeidsmarkt en studie-inschrijvingen

Scholieren baseren hun studiekeuze niet aantoonbaar op de baankansen en startsalarissen van een opleiding.

Carrierebeurs
28 november 2023

Hoe economische effecten te schatten voor individuen bij difference-in differences

Het schatten van het effect van economisch beleid vormt een belangrijk onderdeel van economisch onderzoek. Vaak richt onderzoek zich daarbij op het gemiddelde effect, maar beleidsmakers willen ook inzicht of bepaalde...

28 november 2023

Economische effecten schatten voor individuen bij difference-in-differences

Het schatten van het effect van economisch beleid vormt een belangrijk onderdeel van economisch onderzoek. Vaak richt onderzoek zich daarbij op het gemiddelde effect, maar beleidsmakers willen ook inzicht of bepaalde...

24 oktober 2023

Vermindert het vervangen van studiebeurzen door een sociaal leenstelsel de onderwijsinschrijvingen? Resultaten van een hervorming in het Nederlandse hoger onderwijs

Invoering van het leenstelsel heeft niet geleid tot minder toegankelijkheid van het hoger onderwijs. De instroom vanuit vwo is gelijk gebleven en vanuit havo zelfs iets gegroeid. Ook heeft het leenstelsel geen effect...

24 oktober 2023

Hoger onderwijs niet minder toegankelijk door leenstelsel

Met invoering van de Wet studievoorschot hoger onderwijs (vaak aangeduid als het leenstelsel) in september 2015 is de basisbeurs voor studenten in het hoger onderwijs komen te vervallen....

19 oktober 2023

Langer onderwijs leidt tot minder criminaliteit

Het langer volgen van onderwijs leidt tot minder criminaliteit. Een gunstig effect op de gezondheid is niet overtuigend bewezen. Dat blijkt uit literatuuronderzoek van het Centraal Planbureau (CPB) naar de...

lunchtijd middelbare school
19 oktober 2023

Bredewelvaartseffecten van onderwijs

Het langer volgen van onderwijs leidt tot minder criminaliteit. Een gunstig effect op de gezondheid is niet overtuigend bewezen.

lunchtijd middelbare school
28 september 2023

Geen bbp-rekenmachine, wel inzicht voor beter innovatiebeleid

"Kan het CPB het bbp-effect van innovatie uitrekenen?" Dat vroeg de beoordelingscommissie van het Nationaal Groeifonds. Nee, dat effect van R&D-investeringen is niet te bepalen via een macromodel. Wat wel kan beschrijft CPB-directielid Marcel Timmer in zijn column.

portretfoto van Marcel Timmer
28 september 2023

Baten van R&D niet met een macro-economisch model te berekenen

Investeringen in innovatie (R&D) spelen een belangrijke rol in de groei van onze welvaart. Hoe je de productiviteitsopbrengsten van R&D-investeringen kunt bepalen, blijft onderwerp van discussie....

technologische verandering