13 mei 2019

Achtergrondbriefing 'Modellen en voorspellen: een kijkje in de machinekamer van het CPB'

Het Centraal Planbureau (CPB) nodigt journalisten uit voor de informatiebijeenkomst ‘Modellen en voorspellen: een kijkje in de machinekamer’. De bijeenkomst is op achtergrondbasis (off the record) en heeft als doel om meer inzicht te geven in de manier waarop het CPB zijn ramingen en doorrekeningen maakt.

De bijeenkomst vindt plaats op:
•    maandag 20 mei 2019
•    09.30-12.00 uur

Plaats: CPB-gebouw
Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV Den Haag

Het programma is als volgt:

1. Opening, door Laura van Geest, directeur CPB
2. Macro: SAFFIER II in vogelvlucht en de Middellangetermijnverkenning 2017-2021, door Wim Suyker
3. Koopkrachtberekeningen, een kwestie van tienden (MIMOSI), door Patrick Koot
4. De relatie tussen belastingen en arbeidsparticipatie: MICSIM, door Roel van Elk
5. Houdbaarheid van de overheidsfinanciën, door Peter Zwaneveld
6. Zorgramingen, een toelichting van het ramingsproces, door Wouter Vermeulen
7. Certificering, gestart in 2018, en raming begrotingssaldo, door Sander van Veldhuizen
8. Gelegenheid voor het stellen van vragen

Aanmelding voor deze bijeenkomst is verplicht. Dat kan bij Suzanne van Gils: s.van.gils@cpb.nl
 

Contactpersonen

Suzanne van Gils