Seminar

Seminar over een algemeen evenwichtsmodel met pensioenen

Tijdens dit seminar geeft Peter Broer (CPB) een presentatie met als titel "Social Security and Macroeconomic Risk in General Equilibrium".

Datum
17 januari 2012
Tijd
00:00
Locatie
CPB-kantoor, Van Stolkweg 14, Den Haag

Tijdstip: Dinsdag 17 januari 2012, 13.00-14.00 uur
Locatie: CPB-kantoor, Van Stolkweg 14, Den Haag

Presentatie: Peter Broer (CPB-Tilburg University)

Discussiant: Ed Westerhout (CPB)

Voertaal: Engels

Aanmelden: U kunt zich aanmelden voor dit seminar door een e-mail te sturen naar seminars@cpb.nl.

Samenvatting onderwerp: This paper studies the interaction between macro-economic risks, and paygo social security. For this, it uses an applied general equilibrium model with overlapping generations of riskaverse households. The sources of risk are productivity shocks and capital return shocks. The risk profile of pensions differs from that of financial assets, because pensions are linked partially to future wage rates and productivity. The model is used to discuss the effects social security on labor supply, private saving, and welfare in a closed economy. Results show that the welfare effects of paygo social security are negative as crowding out dominates the positive insurance effects.

Seminars
Het CPB organiseert seminars voor wetenschappers. Tijdens deze seminars, die vrijwel altijd op een dinsdagmiddag worden gehouden van 13.00 - 14.00 uur, worden academic papers gepresenteerd en besproken. Als u dat wilt, kunt u per e-mail op de hoogte gehouden worden van nieuwe seminars. Lees hier hoe u zich  kunt aan- en afmelden voor deze alerteringsservice (CPB Gebeurtenis).

Policy seminars
Het CPB organiseert met regelmaat ook Policy seminars voor beleidsmakers, wetenschappers en belanghebbenden. Deze Policy seminars zijn bedoeld als een discussiepodium en de nadruk van de gepresenteerde analyses ligt altijd op de implicaties voor beleid. Deze Policy seminars worden gehouden op donderdagen van 13.00 - 14.00 uur. Als u dat wilt, kunt u per e-mail op de hoogte gehouden worden van nieuwe Policy seminars. Lees hier hoe u zich kunt aan- en afmelden voor deze alerteringsservice (CPB Gebeurtenis).

Contactpersonen

Mauro Mastrogiacomo