10 januari 2013

Academische CPB-Publicaties 2012

Overzicht van de wetenschappelijke output van de vijf sectoren en de directie van het CPB in 2012. Het overzicht is opgesteld aan de hand van de informatie die sectorhoofden en directie begin januari hebben geleverd.

De puntentelling gelijk aan die over 2011: 1,5 voor A, 1,0 voor B en 0,75 voor C-tijdschriften. Boekbijdrages zijn als volgt: 0,75 voor een A en 0,5 voor een B-uitgever. De lijst die is aangehouden is de RESAM-lijst die een overzicht geeft van verschillende rankings zoals op Nederlandse universiteiten wordt gehanteerd.

De som der delen is groter dan het totaal, omdat er niet wordt gewogen naar auteurs. Een publicatie telt dus volledig bij twee sectoren mee als er auteurs van beide sectoren samen hebben gewerkt aan een publicatie. Er zijn 28 publicaties in 2012. In totaal zijn er 24,0 punten door vijf sectoren en directie behaald. Dit is een gemiddelde van 4,0 punten. De doelstelling van de directie is verlaagd van 6 naar 5 punten per sector per jaar. Sector 3 en 5 voldoen dit jaar aan de doelstelling, de rest niet.

Downloads