10 juli 2018

Vertrouwen in het CPB is gestegen

Het CPB laat elke paar jaar een onderzoek doen onder het algemene publiek naar de bekendheid met en de reputatie van het CPB. In mei 2018 is dit onderzoek opnieuw uitgevoerd. Uit het onderzoek blijkt dat het vertrouwen in het CPB sinds 2015 stijgt. Het imago van de organisatie is goed. Dit imago is gebaseerd op een hoge betrouwbaarheid, objectiviteit en wetenschappelijkheid. De bekendheid van het CPB is nog steeds hoog: 88% van de respondenten kent de organisatie, maar er is wel een dalende trend te zien. In 2015 kende 91% de organisatie, in 2012 was dat 95%. Een groeiende minderheid associeert het CPB met een politieke kleur. De associatie links en rechts is vergelijkbaar.

Andere conclusies zijn dat het behoud van een betrouwbare en objectieve houding, en het er voor zorgen minder als elitair gezien te worden, de reputatie ten goede komt. Positief is dat van alle Nederlanders 56% denkt dat het CPB internationaal gezien een belangrijk voorbeeld is als onafhankelijk instituut.
Nederlanders geven de organisatie als rapportcijfer een 6,9. Dit is een stijgende lijn ten opzichte van 2015 en 2012. Toen kreeg de organisatie respectievelijk een 6,7 en een 6,6.

Het reputatie- en bekendheidsonderzoek is uitgevoerd door Ipsos en is een vervolg op onderzoeken in 2012 en 2015. Deze onderzoeken werden op dezelfde manier uitgevoerd. 

Contactpersonen