1 juni 2003

CPB in focus: verslag van de visitatiecommissie 2003

De onafhankelijke internationale Visitatiecommissie die het Centraal Planbureau (CPB) grondig heeft doorgelicht, heeft vandaag haar eindrapport gepubliceerd.

Dit rapport vat de bevindingen van de onderzoekcommissie 2003 samen. In het rapport, 'CPB in Focus', adviseert de Commissie het planbureau om de banden met het academisch onderzoek te versterken en zich nog meer te richten op vraagstukken die te maken hebben met structurele hervormingen in de economie. Alleen op deze manier kan het CPB zijn ambitie verwezenlijken om tot de internationale topinstituten op het terrein van beleidsonderzoek te behoren.
Dit is een Engelstalige publicatie.

In de onderstaande bijgevoegde publicatie presenteert het CPB zichzelf aan de visitatiecommissie die in 2010 het CPB zal bezoeken. Deze publicatie is Engelstalig.

Contactpersonen

Dick Morks +31 6 51681611 Lees verder