Kopafbeelding over-het-cpb CPB

CPB in focus: verslag van de visitatiecommissie 2003

Visitatierapport, 1 juni 2003

Voor de tweede keer in de afgelopen 10 jaar heeft het CPB aan een groep onafhankelijke economen uit verschillende landen gevraagd om de kwaliteit van haar werk te beoordelen en gebieden aan te wijzen die verbetering behoeven.

Dit rapport vat de bevindingen van de onderzoekcommissie 2003 samen. In het rapport, 'CPB in Focus', adviseert de Commissie het planbureau om de banden met het academisch onderzoek te versterken en zich nog meer te richten op vraagstukken die te maken hebben met structurele hervormingen in de economie. Alleen op deze manier kan het CPB zijn ambitie verwezenlijken om tot de internationale topinstituten op het terrein van beleidsonderzoek te behoren.
Dit is een Engelstalige publicatie.

In de onderstaande bijgevoegde publicatie presenteert het CPB zichzelf aan de visitatiecommissie die in 2010 het CPB zal bezoeken. Deze publicatie is Engelstalig.

Deel deze pagina