11 augustus 2015

Fan chart Concept-MEV-raming 2016

De figuren tonen zogenaamde fan charts rondom de Concept-MEV-2016-puntvoorspelling voor bbp-groei, hicp-inflatie, werkloosheid en het feitelijke EMU-saldo.

De figuren tonen zogenaamde fan charts rondom de MEV2016-puntvoorspelling voor bbp-groei, hicp-inflatie, werkloosheid en het feitelijk EMU-saldo.

De dikgedrukte lijn betreft de realisaties (2010-2014) en de MEV2016-puntvoorspellingen voor 2015 en 2016. Rondom het centrale pad wordt een waaier van betrouwbaarheidsintervallen getoond:

  • 30% betrouwbaarheidsinterval dat loopt van het 35e t/m 65e percentiel, donkergroen gebied
  • 60% betrouwbaarheidsinterval dat loopt van het 20e t/m 80e percentiel, donkergroen + groen gebied
  • 90% betrouwbaarheidsinterval dat loopt van het 5e t/m 95e percentiel, donkergroen + groen + lichtgroen gebied

De kans is dus 30% dat de uitkomst in het donkergroene gebied uitkomt en de kans is 10% dat de uitkomst buiten de waaier valt. Met andere woorden, de waaier is een grafische weergave van de waarschijnlijkheid van de verschillende uitkomsten. De dikgedrukte lijn geeft de meest waarschijnlijke uitkomst weer en uitkomsten zijn waarschijnlijker naarmate ze dichter bij de dikgedrukte lijn liggen.

Lees meer over de fan charts in het CPB Achtergronddocument.

Lees het bijbehorende persbericht.

Downloads