27 augustus 2012

Keuzes in Kaart 2013-2017, analyse verkiezingsprogramma SP

Het verkiezingsprogramma 2012 van de SP geanalyseerd. De resultaten op een rij.

Als bijlage is hieronder een excel-bestand toegevoegd met daarin opgenomen alle SP-tabellen uit Hoofdstuk 7. Tevens is de SP-bijlage uit Hoofdstuk 13 bijgevoegd.