19 juni 2014

Roads to recovery, hoofdstuk 1: Een nieuwe lente en een nieuw geluid?

Dit is een Nederlandstalige samenvatting van het Engelstalige hoofdstuk. Het complete Engelstalige hoofdstuk is onderaan deze pagina opgenomen als bijlage.

Na een lange crisis gloort hoop aan de horizon. De Grote Recessie begon in 2008 met een financiële crisis en werd in 2011 gevolgd door een eurocrisis. In deze crisisjaren heeft de Nederlandse economie een achterstand opgelopen die slechts ten dele zal worden goedgemaakt: een deel van het verlies aan productiviteit is permanent.

Het groeivermogen van de Nederlandse economie is echter niet aangetast. Net als voor de crisisjaren is het mogelijk om met nieuwe technologieën en slimme ideeën de productiviteit te vergroten. Bovendien zullen werkloze en ontmoedigde werknemers terugkeren in het arbeidsproces, mits de bestedingen uit binnen- en buitenland voldoende aantrekken.

Goed functionerende markten vormen een belangrijke ingrediënt voor het herstel van economische groei. Onze aandacht gaat daarbij allereerst uit naar financiële markten die aan de wieg stonden van de Grote Recessie en een ondersteunende rol kunnen spelen in het herstel. Herstel op de huizenmarkt is belangrijk voor de consumptie- en spaarbeslissingen van huishoudens, terwijl de arbeidsmarkt een cruciale factor is in het herstel van het productievermogen van de Nederlandse economie.

De Grote Recessie heeft de veerkracht van de Nederlandse economie niet aangetast. Binnen tien jaar kan de Nederlandse economie terugveren naar de groei van voor de crisis. Dit herstel kost echter tijd en is niet zonder risico’s. Langdurig achterblijvende binnenlandse en buitenlandse bestedingen kunnen het herstel voor langere tijd drukken.