18 september 2014

Tegenbegrotingen 2015

Het CPB heeft op verzoek van een aantal politieke partijen de ex-ante budgettaire effecten van een aantal wijzigingsvoorstellen voor de begroting 2015 bezien.

De wijzigingsvoorstellen in de tegenbegrotingen worden afgezet tegen de kabinetsvoorstellen in de Miljoenennota 2015, zoals deze door het CPB in de Macro Economische Verkenning (MEV) 2015 zijn verwerkt.

Doorgerekende tegenbegroting 2015 van:

Contactpersonen

Edwin van de Haar
Johannes Hers
Wim Suyker