16 september 2015

Tegenbegrotingen 2016

Het CPB heeft op verzoek van een aantal politieke partijen de ex-ante budgettaire effecten van een aantal wijzigingsvoorstellen voor de begroting 2016 bezien.

De wijzigingsvoorstellen in de tegenbegrotingen worden afgezet tegen de kabinetsvoorstellen in de Miljoenennota 2016, zoals deze door het CPB in de Macro Economische Verkenning (MEV) 2016 zijn verwerkt.

Doorgerekende tegenbegroting 2016 van: