Kopafbeelding cijfers CPB

Kortetermijnraming maart 2018

Short-term forecast, 6 maart 2018

De Nederlandse economie is op stoom. Met groeicijfers van 3,2% (dit jaar) en 2,7% (in 2019) overtreft de Nederlandse economie die van de eurozone met 0,6%-punt per jaar. De werkloosheid daalt nu snel naar het laagste niveau sinds 2001. Het begrotingssaldo verbetert niet ondanks de hoogconjunctuur, wat vooral het gevolg is van hogere overheidsbestedingen.

Conclusies

Lees het bijbehorende persbericht, en download de Kerngegevenstabel 2016-2019.

Fan charts

Lees het CPB Achtergronddocument, bekijk de nieuwste  fan charts.  De open data vindt u hier.

Economische groei in Nederland, 2008-2019

Deze grafiek toont de groei van het Bruto Binnenlands Product in Nederland van 2008 t/m 2019

Kerngegevenstabel 2016-2019, maart 2018 (a)

Internationale economie
  2016 2017 2018 2019
Relevant wereldhandelsvolume goederen en diensten (%) 4,0 4,7 4,4 4,4
Concurrentenprijs (goederen en diensten, exclusief grond- en brandstoffen (%) -3,6 1,6 -0,2 1,1
Olieprijs (dollars per vat) 43,5 54,0 67,7 63,6
Eurokoers (dollar per euro) 1,11 1,13 1,22 1,22
Lange rente Nederland (niveau in %) 0,3 0,5 0,7 0,9
Volume bbp en bestedingen
  2016 2017 2018 2019
Bruto binnenlands product (bbp, economische groei, %) 2,2 3,1 3,2 2,7
Consumptie huishoudens (%) 1,6 1,8 2,1 2,5
Consumptie overheid (%) 1,2 0,9 3,0 2,4
Investeringen (inclusief voorraden, %) 3,1 5,0 6,0 4,2
Uitvoer van goederen en diensten (%) 4,3 5,5 4,9 4,6
Invoer van goederen en diensten (%) 4,1 4,9 5,1 5,2
Prijzen, lonen en koopkracht (toelichting/begrippen)
  2016 2017 2018 2019
Prijs bruto binnenlands product (%) 0,6 1,3 1,8 2,4
Uitvoerprijs goederen en diensten (exlusief energie, %) -0,9 1,9 0,6 1,4
Prijs goedereninvoer (%) -4,4 4,5 1,0 0,3
Inflatie (geharmoniseerde consumentenprijsindex, hicp, %) 0,1 1,3 1,6 2,3
Loonvoet bedrijven (per uur, %) 0,6 1,5 2,9 4,0
Contractloon bedrijven (%) 1,5 1,6 2,2 3,2
Koopkracht, statisch, mediaan, alle huishoudens (%) 2,6 0,3 0,6 1,6
Arbeidsmarkt
  2016 2017 2018 2019
Beroepsbevolking (%) 0,4 0,8 1,0 1,0
Werkzame beroepsbevolking (%) 1,3 2,1 2,0 1,5
Werkloze beroepsbevolking (in duizend personen) 538 438 355 320
Werkloze beroepsbevolking (niveau in % beroepsbevolking) 6,0 4,9 3,9 3,5
Werkgelegenheid (in uren, %) 2,0 1,7 1,9 1,5
Overig
  2016 2017 2018 2019
Arbeidsinkomensquote bedrijven (niveau in %) (a) 72,9 71,8 71,7 72,5
Arbeidsproductiviteit bedrijven (per uur, %) 0,4 1,6 1,4 1,3
Individuele spaarquote (niveau in % beschikbaar inkomen) 0,3 -0,3 0,0 0,2
Saldo lopende rekening (niveau in % bbp) 8,7 9,5 9,4 9,2
Collectieve sector (toelichting/begrippen)
  2016 2017 2018 2019
EMU-saldo (% bbp) 0,4 1,1 0,7 0,9
EMU-schuld (ultimo jaar, % bbp) 61,8 56,0 52,1 48,4
Collectieve lasten (% bbp) 38,8 38,9 38,9 39,1
Bruto collectieve uitgaven (% bbp) 43,8 43,1 42,6 42,2

Aanvullende kerngegevens 2016-2019

Investeringen en uitvoer
  2016 2017 2018 2019
Bruto investeringen bedrijvensector (exclusief woningen %) 3,0 4,8 4,6 3,8
Investeringen bedrijven in woningen (%) 19,0 13,0 8,9 5,9
Uitvoer van binnenslands geproduceerde goederen (exclusief energie, %) 4,4 5,7 4,4 4,0
Wederuitvoer goederen (exclusief energie, %) 5,9 8,3 6,6 6,3
Prijzen,overheid, nationale cpi en contractloon marktsector (toelichting/begrippen)
  2016 2017 2018 2019
Nationale consumenten prijsindex (cpi, %) 0,3 1,4 1,6 2,4
Afgeleide nationale consumentenprijsindex (cpi, %) 0,3 1,4 1,6 1,9
Loonvoet sector overheid (%) 1,6 2,9 3,0 3,5
Prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers (%) 1,8 3,0 2,5 3,0
Prijs overheidsconsumptie, netto materieel (imoc, %) 0,8 1,0 1,6 1,4
Prijs intermediair verbruik (%) 0,7 1,8 1,9 2,1
Prijs bruto overheidsinvesteringen (iboi, %) 0,3 1,1 1,5 1,9
Prijs nationale bestedingen (%) 0,5 1,5 1,9 2,4
Prijs toegevoegde waarde bedrijven (%) 0,2 1,5 1,8 1,6
Contractloon marktsector (%) 1,5 1,6 2,2 3,2
Diverse kerngegevens (in niveaus) (toelichting/begrippen)
  2016 2017 2018 2019
Bruto binnenlands product (bbp, in miljarden euro's) 702,6 734,0 771,5 811,0
Bevolking (in duizenden personen) 17030 17132 17220 17300
Beroepsbevolking (in duizenden personen) 8942 9017 9110 9200
Werkloze beroepsbevolking nationale definitie (in duizenden personen) 581 471 385 350
Werkloze beroepsbevolking nationale definitie niveau, % beroepsbevolking) 7,3 5,9 4,8 4,3
Bruto modaal inkomen (euro) 33500 34000 35000 36000

(a) Het CPB gebruikt met ingang van de MEV 2018 een nieuwe berekening van de arbeidsinkomensquote (AIQ). Deze nieuwe berekeningswijze houdt beter rekening met het arbeidsinkomen van zelfstandigen en sluit daarom beter aan bij de huidige economische realiteit. Hierover is een gezamenlijke notitie van het CBS, CPB en DNB met meer toelichting beschikbaar.

Bijlagen

Deel deze pagina