14 juni 2012

Scenario middellange termijn: De Nederlandse economie 2013-2017

De economische groei voor de periode 2013-2017 is gemiddeld 1½% per jaar in het scenario. Deze middellange termijn verkenning is onderdeel van de juni-raming 2012 (zie CPB Policy Brief 2012/01).

Contactpersonen