25 juni 2020

CPB Wereldhandelsmonitor april 2020

De wereldhandelsmonitor van het Centraal Planbureau (CPB) laat in april een historische daling van de wereldhandel zien van -12,1% ten opzichte van maart. De uitvoer valt flink terug in een aantal regio’s: -23% voor zowel de eurozone als de VS, -21% voor Latijns-Amerika, -14% voor Japan, en -11% voor overige ontwikkelde economieën. De invoer daalt het meest in Latijns-Amerika (-18%), de eurozone (-17%), de VS (-11%), en overige ontwikkelde economieën (-15%). De groei in handel gedurende de maanden februari-april t.o.v. de drie daaraan voorafgaande maanden is -7,2%. Hierbij laat geen enkele regio een plus zien en is de eurozone het meest negatief (-13% uitvoer, -11% invoer).
primary image ook voor promoblok 740x420

Lees het complete bijbehorende persbericht.

Wereldwijde ontwikkelingen in internationale handel en industriële productie, april 2020:

  • Het  wereldhandelsvolume is in april 12,1% afgenomen ten opzichte van maart, volgend op een daling van 2,4% in maart (initiële schatting: -1,4%).
  • Het momentum van de wereldhandel was in april -7,2% (niet-geannualiseerd; momentum maart: -3,0% initiële schatting: -2,5%).
  • De wereldwijde industriële productie is in april 8,1% afgenomen ten opzichte van maart (ontwikkeling maart: -0,2%, gelijk aan initiële schatting).
  • Het momentum van de wereldwijde industriële productie was in april -5,6% (niet-geannualiseerd; momentum maart: -4,1%, initiële schatting: -4,2%).

De verwachting is dat op 24 juli 2020 om 15:00 uur de eerstvolgende maandelijkse CPB Wereldhandelsmonitor wordt gepubliceerd.

De maandelijkse CPB Wereldhandelsmonitor is een instrument waarmee het CPB de ontwikkeling van de wereldhandel volgt en wordt gepubliceerd in opdracht van de Europese Commissie. Het duurt twee maanden voordat de cijfers beschikbaar zijn. Neem voor vragen contact op met wtm@cpb.nl.

Lees ook het bijbehorende CPB Achtergronddocument 'The CPB World Trade Monitor: technical description (update 2020)'. In september 2016 (beginnende met de monitor voor juli 2016) is het basisjaar van de WTM verlegd van 2005 naar 2010. Toelichting van de procedure en de uitkomsten is te vinden in de te downloaden bijlage (CPB Memo 'Change of base year WTM').

Als u dat wilt, kunnen we u een e-mail sturen zodra een nieuwe update van de CPB Wereldhandelsmonitor verschijnt. Als u zich wilt aanmelden voor de alerteringsservice, meld u dan aan op de aanmeldingspagina voor "CPB Cijfers".

De Wereldhandelsmonitor wordt mede gefinancierd door DG ECFIN (directoraat-generaal Economische en financiële zaken van de Europese Commissie).