Data science team

Het CPB wil zijn wetenschappelijk en beleidsgerichte onderzoek verrijken met data science-technieken, waardoor meer inzicht geboden wordt in belangrijke maatschappelijke thema’s. Hiervoor doen we kennis op over nieuwe, door data gedreven, methoden om te voorspellen (machine learning) en verspreiden we deze kennis binnen en buiten het CPB.
Data science team

We ontwikkelen de zijlichtmodellen voor macro-economische variabelen verder door op basis van machine learning. Hierbij onderzoeken we hoe machine learning-modellen het best getraind kunnen worden om economische tijdreeksen te voorspellen. Ook evalueren we binnen deze onderzoekslijn hoe verschillende machine learning-modellen tot hun voorspellingen komen, wat ons meer leert over hoe deze modellen tot hun voorspellingen komen. Daarnaast combineren we machine learning en CBS-microdata (big data) om economische uitkomsten te voorspellen, waardoor we meer leren over kansengelijkheid en verdeling van risico’s. Dit laatste keert ook terug in het beschreven onderzoek van de CPB-programma’s Zorg en Risico & Regulering. 

1 maart 2023

Wie profiteerde het meest van de coronasteun?

Hoewel ongezonde bedrijven minder vaak coronasteun hebben aangevraagd dan gezonde bedrijven, blijkt dat relatief meer stopzettingen voorkomen zijn bij bedrijven die ook zonder coronacrisis een hoge kans hadden om de markt te verlaten.

Deze winkel gaat sluiten
4 oktober 2022

Het voorspellen van de wereldhandel met big data en machine learning

Voor kleine, open economieën zoals Nederland is het belangrijk om te weten hoe de wereldhandel zich ontwikkelt, omdat fluctuaties in de wereldhandel sterk kunnen doorwerken op de ontwikkeling van de economie....

29 september 2022

Temporele patronen in economisch onderzoek

Het verwerken en gebruik van tekstdata neemt tegenwoordig een hoge vlucht. Het vergt echter nieuwe expertise. Het CPB heeft tot dusver weinig onderzoek op dit gebied uitgevoerd. Om deze expertise op te bouwen heeft het...

25 mei 2022

Meerjarenonderzoeksplan 2022-2024

Het strategisch meerjarenonderzoeksplan 2022-2024 (mjop) geeft aan welke onderzoeksambities het CPB heeft. In lijn met dit plan worden de jaarlijkse werkplannen opgesteld, waarin de onderzoeksprojecten die dat jaar...

17 maart 2022

Voorspelfouten van werkloosheid in samenhang met de conjunctuur

In dit onderzoek laten we zien dat de voorspelfouten voor werkloosheid variëren over de conjunctuurcyclus. Daarbij maken we in eerste instantie gebruik van macro-economische data voor de Verenigde Staten, omdat deze...

2 september 2021

Arbeidsmarktintegratie statushouders

CPB-advies aan gemeenten: start direct met inburgering en arbeidsmarktintegratie van statushouders. Sommigen verhuizen weliswaar naar andere gemeenten, maar het is lastig te voorspellen wie vertrekt en wie blijft.

inburgering

Contactpersonen