4 oktober 2022

Het voorspellen van de wereldhandel met big data en machine learning

Voor kleine, open economieën zoals Nederland is het belangrijk om te weten hoe de wereldhandel zich ontwikkelt, omdat fluctuaties in de wereldhandel sterk kunnen doorwerken op de ontwikkeling van de economie. Voor beleidsmakers in Nederland is het daarom van groot belang om te weten hoe de wereldhandel zich in de toekomst gaat ontwikkelen.

Het huidige voorspelmodel voor de wereldhandel van het CPB, de BVAR, maakt gebruik van ongeveer twintig economische variabelen. In dit paper onderzoeken we of het gebruik van big data, meer dan elfduizend economische tijdreeksen, zorgt voor nauwkeurigere voorspellingen. We vinden dat de voorspellingen met big data vergelijkbaar zijn met die van de BVAR. Welk model beter voorspelt hangt af van de periode, waarbij voorspellingen niet significant van elkaar verschillen.

Lees meer over