18 juni 2019

Doorrekening wijzigingsvoorstellen GroenLinks ontwerp-Klimaatakkoord

Klimaatvoorstellen GroenLinks doorgerekend

Persbericht
Op verzoek van GroenLinks hebben het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Centraal Planbureau (CPB) de klimaatvoorstellen van deze politieke partij doorgerekend. De voorstellen introduceren een CO2-heffing, waarvan de opbrengst wordt gebruikt voor een teruggave aan gezinnen en bedrijven. PBL richt zich in zijn doorrekening op de CO2-reductie en op de nationale kosten van de voorstellen. Het CPB brengt hiervan de budgettaire, lasten- en inkomenseffecten in kaart. De uitkomsten zijn te vinden in de notitie 'Doorrekening wijzigingsvoorstellen GroenLinks ontwerp-Klimaatakkoord'.

Deze publicatie bevat op verzoek van GroenLinks een doorrekening van enkele wijzigingsvoorstellen op het ontwerp-Klimaatakkoord.De doorrekening richt zich op de budgettaire, lasten en inkomenseffecten van de wijzigingsvoorstellen in 2030.  De wijzigingsvoorstellen betreffen een vervanging van de malusregeling uit het ontwerp-Klimaatakkoord door een CO2-heffing voor bedrijven die onder het ETS-systeem vallen (uitgezonderd elektriciteitsproducenten). De heffingsopbrengst wordt aangewend voor lastenverlichtingen voor gezinnen en bedrijven, en voor intensivering in subsidies voor bedrijven. 

Auteurs

Ton Manders