18 augustus 2022

Jacco van Maldegem afdelingshoofd Communicatie en Organisatie bij het CPB

Jacco van Maldegem wordt met ingang van 1 november 2022 afdelingshoofd Communicatie en Organisatie bij het Centraal Planbureau. Jacco is thans MT-lid bij de directie Communicatie van het ministerie van Financiën. Daarvoor was Jacco speechschrijver, en senior beleidsadviseur bij de directie Begrotingszaken bij dit departement. Daarvoor werkte Jacco bij de directie Algemene Economische Politiek bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Hij studeerde bij de Fontys Hogeschool in Tilburg Journalistiek en bij de Universiteit van Tilburg Algemene economie.
Jacco van Maldegem

De afdeling Communicatie en Organisatie bij het CPB ondersteunt en adviseert het management en de organisatie als geheel en bestaat uit verschillende clusters, o.a. Communicatie en Bedrijfsvoering. Het afdelingshoofd geeft leiding aan deze clusters en vormt daarnaast een verbindende schakel tussen het CPB en de buitenwereld. 

Pieter Hasekamp, directeur CPB: “Met Jacco krijgt de afdeling Communicatie en Organisatie een leidinggevende die naast ervaring op het terrein van management en communicatievraagstukken ook affiniteit heeft met het inhoudelijke werkterrein van het CPB: het leveren van economische analyses ten behoeve van beter onderbouwd beleid.”

Jacco van Maldegem: “In deze brede rol komt veel samen van mijn ervaring en achtergrond. Daarnaast vind ik het prachtig om deel uit te gaan maken van het instituut dat het Centraal Planbureau is; uniek in Den Haag én de wereld.”

Contactpersonen