Kopafbeelding publicaties CPB

Analyse economische en budgettaire effecten van de financiële bijlage van het Regeerakkoord

CPB Notitie, 10 oktober 2017

Deze gevraagde analyse is gebaseerd op de maatregelen van de financiële bijlage van het Regeerakkoord die ons op 29 september is aangeleverd. In hoofdstuk 10 staat precies aangegeven welke maatregelen zijn meegenomen in de analyse.

Lees ook het bijbehorende persbericht. Onderaan deze webpagina is een Excel-bestand met alle maatregelen te downloaden, alsmede een bestand met de koopkracht-data (puntenwolken).

Bij de beoordeling van het pakket is op dezelfde manier te werk gegaan als bij de beoordeling van verkiezingsprogramma’s in Keuzes in Kaart 2018-2021.  In tegenstelling tot de doorrekening van de verkiezingsprogramma’s zijn ook maatregelen opgenomen met een budgettair beslag van minder dan 100 mln euro. 

Het basispad is de middellangetermijnverkenning zoals gepubliceerd in augustus 2017.  Dit betekent dat de augustusbesluitvorming van het demissionaire kabinet, zoals getalsmatig verwerkt in de Miljoenennota 2018, als maatregelen zijn meegenomen. Daarbij zijn eventuele aanpassingen als afzonderlijke maatregelen opgenomen. 

Een aantal ingeleverde maatregelen heeft een taakstellend karakter. Dit is in hoofdstuk 10 voor de betreffende maatregelen aangegeven. Bij een concretere invulling kunnen de effecten afwijken. Bij lastenmaatregelen wordt de beleidsmatige lastenontwikkeling op EMU-basis (blo) gepresenteerd. Eventuele niet-EMU-relevante lastenontwikkelingen worden niet weergegeven.

Bijlagen

Deel deze pagina