10 oktober 2017

Analyse economische en budgettaire effecten van de financiële bijlage van het Regeerakkoord

Regeerakkoord doorgerekend

Persbericht
Op verzoek van de informateur heeft het Centraal Planbureau het beleidspakket van de coalitiepartijen doorgerekend. De doorrekening heeft als uitgangspunt de maatregelen van de financiële bijlage van het Regeerakkoord die de informateur het CPB heeft aangeleverd. Deze maatregelen en de economische en budgettaire effecten hiervan zijn gedetailleerd weergegeven in de zojuist gepubliceerde CPB notitie en samengevat in onderstaande tabel.

Lees ook het bijbehorende persbericht. Onderaan deze webpagina is een Excel-bestand met alle maatregelen te downloaden, alsmede een bestand met de koopkracht-data (puntenwolken).

Bij de beoordeling van het pakket is op dezelfde manier te werk gegaan als bij de beoordeling van verkiezingsprogramma’s in Keuzes in Kaart 2018-2021.  In tegenstelling tot de doorrekening van de verkiezingsprogramma’s zijn ook maatregelen opgenomen met een budgettair beslag van minder dan 100 mln euro. 

Het basispad is de middellangetermijnverkenning zoals gepubliceerd in augustus 2017.  Dit betekent dat de augustusbesluitvorming van het demissionaire kabinet, zoals getalsmatig verwerkt in de Miljoenennota 2018, als maatregelen zijn meegenomen. Daarbij zijn eventuele aanpassingen als afzonderlijke maatregelen opgenomen. 

Een aantal ingeleverde maatregelen heeft een taakstellend karakter. Dit is in hoofdstuk 10 voor de betreffende maatregelen aangegeven. Bij een concretere invulling kunnen de effecten afwijken. Bij lastenmaatregelen wordt de beleidsmatige lastenontwikkeling op EMU-basis (blo) gepresenteerd. Eventuele niet-EMU-relevante lastenontwikkelingen worden niet weergegeven.

Contactpersonen

Foto Albert van der Horst
Albert van der Horst +31 6 52526165 Lees verder
Foto Wim Suyker
Wim Suyker +31 6 52485860 Lees verder