5 november 2020

Doorrekening herziening socialezekerheids- en belastingstelsel GroenLinks

Op verzoek van GroenLinks heeft het Centraal Planbureau een doorrekening gemaakt. In de plannen van GroenLinks worden o.a. nieuwe verzilverbare heffingskortingen geïntroduceerd, de zorgpremies verlaagd en het wettelijk minimumloon verhoogd. Verder vervallen veel van de bestaande heffingskortingen en aftrekposten en vervalt de zorgtoeslag.

GroenLinks vervangt bestaande heffingskortingen door verzilverbare kortingen gericht op specifieke inkomensgroepen. Daarnaast wijzigt GroenLinks de vormgeving en/of hoogte van premies, toeslagen en aftrekposten. Zo worden onder andere de zorgtoeslag afgeschaft, de zorgpremie en werkgeversheffingen verlaagd en de AOW gefiscaliseerd. GroenLinks introduceert een vierschijvenstelsel in box 1 en past dezelfde progressiviteit toe in box 2 en box 3. Verder wordt het wettelijk minimumloon verhoogd met een koppeling voor bijstands- en AOW-uitkeringen.

De berekening is gebaseerd op de parameters in het socialezekerheids- en fiscale stelsel in 2025. De stelselwijziging is dermate groot dat invoering van het beleidspakket waarschijnlijk niet voor 2025 mogelijk is. Door de berekening te baseren op het stelsel in 2025 wordt bovendien de budgettaire impact in hetzelfde jaar berekend als bij de doorrekening van verkiezingsprogramma’s (Keuzes in Kaart 2022-2025).

 

De voorgenomen stelselwijziging is dusdanig groot, dat de economische effecten hiervan met meer dan de gebruikelijke onzekerheid zijn omgeven. Deze notitie tracht de verschillende economische effecten zo goed mogelijk te kwantificeren, maar vanwege modelonzekerheid en mogelijke onvoorziene gedragseffecten bij de voorgestelde omvangrijke verschuivingen, dient aangetekend te worden dat de onzekerheid van de uitkomsten relatief groot is.

 

Auteurs

Patrick Koot
Maurits van Kempen
Anniek Goris - Trommelen

Lees meer over