Persberichten

29 augustus 2023

Wederuitvoer afgelopen jaren grootste aanjager Nederlandse exportgroei

Nederland heeft in 2021 en 2022 een sterke economische groei doorgemaakt die de gemiddelde groei in de eurozone overtrof. Dat Nederland het relatief goed deed ten opzichte van andere landen komt voor een groot deel door...

Containerschip in de haven
17 augustus 2023

Economische groei valt terug, armoede en overheidstekort vragen aandacht

De economie groeit in 2023 met 0,7% en in 2024 met 1,4%. De koopkracht herstelt na eerdere forse daling dankzij stijgende lonen met 1,9% in 2024. Het aantal mensen in armoede stijgt zonder aanvullend beleid tot 5,7% van...

concept-Macro Economische Verkenning 2024 (augustusraming)
2 augustus 2023

CPB start elfde doorrekening verkiezingsprogramma’s

Het Centraal Planbureau (CPB) biedt politieke partijen, net als bij de voorgaande verkiezingen, de mogelijkheid om de budgettaire en economische gevolgen van hun verkiezingsprogramma te laten doorrekenen....

Een stapel rode stempotloden
12 juli 2023

Onderwijsuitgaven het hoogst voor 12- tot en met 16-jarigen

De gemiddelde jaarlijkse onderwijsuitgaven lopen tijdens de basisschoolperiode geleidelijk op en pieken in de levensfase twaalf tot en met zestien jaar met gemiddeld bijna 10.700 euro per jaar per persoon....

11 juli 2023

Historisch perspectief op de Nederlandse economie

Hoe ziet Nederland er in 2050 uit? Waarmee we verdienen we ons geld, hoe groot is de bevolking en is het gelukt onze economie te verduurzamen? Om straks iets over die toekomst te kunnen zeggen, kijkt het Centraal...

Deltawerken
5 juli 2023

Selectie door algoritmes kan wel representatief

Het is mogelijk om een selectie-algoritme representatiever keuzes te laten maken. Dat stelt het Centraal Planbureau in het onderzoek Rechtvaardige Algoritmes dat 5 juli verscheen. Het is dan nodig dat van tevoren goed...

computerscherm
30 juni 2023

CPB analyseerde in 2023 35 voorstellen voor het Nationaal Groeifonds

Het CPB heeft een analyse gemaakt van de 35 voorstellen die zijn ingediend voor de derde ronde van het Nationaal Groeifonds (NGF). De commissie die het kabinet adviseert over deze voorstellen gebruikt onder meer het...

Nationaal Groeifonds, derde beoordelingsronde 2023
23 juni 2023

Maandag 26 juni EW Economie-lezing door Pieter Hasekamp

Op maandagavond 26 juni houdt CPB-directeur Pieter Hasekamp de jaarlijkse EW Economie-lezing in De Rode Hoed in Amsterdam. De titel van zijn lezing is ‘Van investeren én verdelen komt de winst’....

Portretfoto van CPB-directeur Pieter Hasekamp
21 juni 2023

CPB en SCP: kabinetsplan kinderopvang heeft weinig effect op arbeidsparticipatie maar vergroot kansenongelijkheid

Het kabinetsplan voor (bijna) gratis kinderopvang leidt er nauwelijks toe dat ouders meer gaan werken en komt ook de ontwikkeling van kinderen niet ten goede. Bovendien is de kans groot dat het plan op korte termijn een...

Twee kinderen komen aan in een centrum voor kinderopvang
6 juni 2023

Jonneke Bolhaar hoogleraar aan Erasmus School of Economics

Jonneke Bolhaar wordt per 1 juli 2023 aangesteld als parttime (0,2 fte) hoogleraar Economic Policy, Human Capital and Labour aan Erasmus School of Economics. Zij combineert deze functie met haar huidige werk als sectorhoofd Kennis en Innovatie.

portretfoto van Jonneke Bolhaar