Persberichten

1 maart 2023

Ongezonde en laagproductieve bedrijven profiteerden het meest van coronasteun

Hoewel niet-levensvatbare bedrijven minder vaak steun hebben aangevraagd dan levensvatbare bedrijven, hebben ongezonde en laagproductieve bedrijven in 2020 wel het meest geprofiteerd van de coronasteunmaatregelen....

Deze winkel gaat sluiten
24 februari 2023

Wereldhandel in 2022 gegroeid, ondanks de oorlog in Oekraïne

In december 2022 daalde de wereldhandel met 0,9% ten opzichte van november 2022, zo blijkt uit de maandelijkse Wereldhandelsmonitor van het Centraal Planbureau. Maar bezien over heel 2022 is de wereldhandel met 3,2%...

Wereldhandel tm december 2022
21 december 2022

Kennis en vaardigheden leerlingen moeilijk vergelijkbaar

Er zijn toenemende zorgen over de kennis en vaardigheden van Nederlandse scholieren. Waar Nederland twintig jaar geleden nog aan de Europese top stond, zakt het de laatste jaren steeds verder weg in internationale...

schoolklas middelbare school
6 december 2022

Energieplafond dempt koopkrachtrisico’s, maar is geen structurele oplossing

In de ’Scenario’s energieprijzen’ presenteert het Centraal Planbureau nieuwe economische en budgettaire inzichten aan de hand van een aantal scenario’s voor energieprijzen. Daaruit blijkt dat het prijsplafond de...

24 november 2022

CPB evalueert brede baten experimenten bijstand

Het Centraal Planbureau heeft onderzoek gedaan naar de effecten van de ‘bijstandsexperimenten’ op het gebruik van voorzieningen uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), gezondheid en problematische schulden....

Hulpverlening
16 november 2022

Bevindingen visitatiecommissie CPB 2022

De maatschappelijke relevantie van het Centraal Planbureau is excellent en de wetenschappelijke kwaliteit zeer goed. De toekomstbestendigheid is ten opzichte van de vorige visitatie van goed naar zeer goed gegaan....

Afbeelding van de kaft van het visitatierapport 2022 Gewoon Doen
13 oktober 2022

Stijgende zorguitgaven, ons een zorg?

Een nieuwe raming van het Centraal Planbureau van de zorguitgaven laat zien dat de collectieve zorguitgaven tussen 2020 en 2060 zullen toenemen van 10 naar ruim 18 procent van het bruto binnenlands product (bbp)....

Verpleeghuis
20 september 2022

Tijdelijk beleid dempt gevolgen energiecrisis in 2023

Het nieuwe kabinetsbeleid in de Miljoenennota leidt in doorsnee tot ruim 3% meer koopkracht in 2023. Dit gaat ten koste van een daling van het overheidssaldo met 1,5% bbp in 2023. De armoede neemt in 2023 af....

Macro Economische Verkenning 2023
19 augustus 2022

Inflatie raakt steeds meer mensen, economische groei valt terug

De Nederlandse economie is sterk uit de coronacrisis gekomen, maar het beeld is aan het kantelen. Steeds meer huishoudens voelen de hoge inflatie in hun portemonnee, waardoor de consumptiegroei de komende kwartalen tot...

Raming augustus 2022
13 juli 2022

CPB: reële rente blijft waarschijnlijk laag op langere termijn

Rentetarieven vertonen al sinds de jaren tachtig een neerwaartse trend in de ontwikkelde economieën, waaronder het eurogebied. De reële rente (de voor inflatie gecorrigeerde rente) bevindt zich nu op een historisch...

Spaarpot met papiergeld