Persberichten

27 augustus 2015

Meer marktfinanciering voor bedrijfsleven versterkt slagkracht economie

Een verschuiving naar meer marktgeoriënteerde financiering van het Nederlandse en Europese bedrijfsleven helpt om de gevolgen te beperken van een financiële crisis.

11 augustus 2015

Voorlopige CPB raming gepubliceerd

Het Centraal Planbureau (CPB) heeft vandaag een voorlopige raming gepubliceerd ten behoeve van de afronding van de besluitvorming over de ontwerpbegroting en het belastingplan van 2016.

9 juli 2015

Werkgelegenheid in middensegment arbeidsmarkt onder druk

De opkomst van ICT vanaf de jaren tachtig heeft geleid tot een toename van loonongelijkheid tussen hoog- en laagopgeleiden.

2 juli 2015

Reputatie CPB onder Nederlanders blijft goed

Het Centraal Planbureau (CPB) blijft hoge bekendheid genieten en wordt breed vertrouwd.

25 juni 2015

CPB en SCP verkennen gezamenlijk toekomst onderkant arbeidsmarkt

In het boek beschrijven onderzoekers van CPB en SCP hoe de arbeidsmarktpositie van laagopgeleiden de afgelopen jaren veranderde en of hun achterstand op middelbaar en hoogopgeleiden groeit.

18 juni 2015

Curatieve zorg kan doelmatiger

De doelmatigheid van de Nederlandse zorg kan beter.

11 juni 2015

Ouderen blijven vaker langdurig werkloos

Als de economie herstelt, daalt het aantal langdurig werklozen vanzelf. Maar voor veel oudere werklozen biedt de economische groei geen uitkomst.

10 juni 2015

Herstel Nederlandse economie zet door

Het herstel van de Nederlandse economie zet door. Dit jaar groeit het bbp met 2,0% en volgend jaar met 2,1%.