Persberichten

12 mei 2016

Meer wegen en spoor veelal niet rendabel

Het personen- en goederenvervoer blijven de komende decennia toenemen, maar minder dan voorheen.

20 april 2016

Effectieve re-integratie vergt toegesneden maatregelen

Re-integratie is het meest effectief als de beschikbare maatregelen zoals bemiddeling, subsidies en scholing gericht worden ingezet voor specifieke groepen.

15 april 2016

CPC: Maatschappelijke relevantie CPB is ‘excellent’, onderzoek ‘zeer goed’

De maatschappelijke relevantie van het Centraal Planbureau (CPB) is excellent en de kwaliteit van het wetenschappelijk onderzoek van het CPB is zeer goed.

1 april 2016

Suzanne van Gils hoofd Communicatie Centraal Planbureau

Met ingang van 1 juni 2016 wordt Suzanne van Gils benoemd tot hoofd Communicatie/directiesecretaris van het Centraal Planbureau.

30 maart 2016

Middellangetermijnverkenning 2018-2021: Economisch herstel houdt aan, maar internationale economie blijft onzeker

Het economisch herstel van de afgelopen jaren houdt aan, met een groei van 1,8% per jaar over de periode 2018-2021, maar blijft kwetsbaar bij aanhoudende internationale onzekerheden.

24 maart 2016

Ward Bezemer waarnemend hoofd Communicatie CPB

In de periode van 1 april tot 1 juni 2016 zal Ward Bezemer werkzaam zijn als waarnemend hoofd Communicatie van het Centraal Planbureau.

21 maart 2016

Centraal Economisch Plan 2016 gepubliceerd, hervatting grenscontroles Schengenlanden schaadt de economie

Hervatting grenscontroles Schengenlanden schaadt de economie

7 maart 2016

Gestaag herstel Nederlandse economie

De Nederlandse economie herstelt zich gestaag, maar niet uitbundig, van de Grote Recessie en de eurocrisis, met een groei van 1,8% dit jaar en 2,0% volgend jaar.

2 maart 2016

CPB presenteert opties voor begrotingsbeleid

De vormgeving van begrotingsbeleid is van groot belang voor de Nederlandse economie en met de verkiezingen in 2017 staat het onderwerp weer op de agenda.

29 februari 2016

Persconferentie concept-Centraal Economisch Plan 2016, uitnodiging voor journalisten (rectificatie tijdstip!)

Het Centraal Planbureau (CPB) nodigt journalisten uit om op maandag 7 maart 2016 aanwezig te zijn bij de persconferentie over het concept-Centraal Economisch Plan 2016 (c-CEP).