Persberichten

5 juli 2022

Veel bv’s gebruikt voor belastingplanning

Dankzij een studie van het Centraal Planbureau is er voor het eerst zicht op de verschillende functies van bv’s. Er worden bv’s opgericht om te sparen, te beleggen, een pensioen op te bouwen, vastgoed te beheren of...

BV
30 juni 2022

Terugkeer naar stabiel inflatieniveau waarschijnlijk, ruimte voor loonstijgingen

De inflatie is op dit moment heel hoog, maar daalt naar verwachting in 2023. De Europese Centrale Bank (ECB) kan er door geloofwaardig beleid voor zorgen dat de inflatieverwachtingen voor de middellange termijn in de...

dame in de supermarkt
23 juni 2022

Economische verwevenheid met China brengt risico’s, maar ook voordelen met zich mee

De toegenomen handel met China brengt risico’s, maar ook voordelen met zich mee. Dat blijkt uit een studie van het Centraal Planbureau en het Centraal Bureau voor de Statistiek over de economische verwevenheid van...

Handel met China
21 juni 2022

Instroom van gerelateerde bedrijven: beperkte invloed op regionale groei

Regio’s hebben een iets hogere werkgelegenheidsgroei als nieuwe bedrijfsvestigingen sterker gerelateerd zijn aan de bedrijfstakken die al in de regio actief zijn, maar de omvang van het effect is beperkt....

Doorkijk gebouwen Zuidas Amsterdam
9 juni 2022

Toename huishoudens met financiële problemen door hogere energieprijzen

Bij blijvend hoge prijzen van energie en andere vaste lasten kunnen op termijn tussen de 670.000 en 1,2 miljoen huishoudens moeite krijgen met het betalen van hun maandelijkse lasten....

Gaspit op fornuis
2 juni 2022

Maatschappelijke kosten-batenanalyse kan brede welvaartsperspectief beter meenemen

Het Centraal Planbureau (CPB) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) hebben op verzoek van de Tweede Kamer onderzocht hoe het brede welvaartsperspectief beter kan worden meegenomen in maatschappelijke...

meerdere kinderen houden een wereldbol vast boven zichzelf in de lucht
31 mei 2022

Verschillen tussen gemeenten in gebruik Wmo-ouderenzorg niet toegenomen

In 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk geworden voor een substantieel deel van de ouderenzorg. Zij kregen daarbij meer beleidsvrijheid dan de zorgkantoren die deze zorg voorheen namens het Rijk organiseerden....

25 mei 2022

CPB: vrijstelling bedrijfsopvolgingsregeling niet doelmatig

De vrijstelling in de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR), die als doel heeft om te voorkomen dat de erf- en schenkbelasting de continuïteit van ondernemingen in gevaar brengt wanneer deze worden overgedragen, is in veel...

Drie generaties boeren
25 mei 2022

Wereldhandel daalde licht in maart

De wereldhandel daalde in maart met slechts 0,2% ten opzichte van februari, in tegenstelling tot verwachting. Voor de handelscijfers van Rusland, die niet meer beschikbaar zijn, zijn schattingen gemaakt op basis van...

Wereldhandel daalde licht in maart
24 mei 2022

Nederlandse financiële stelsel weerbaar, ook bij huidige schokken

“Het Nederlandse financiële stelsel heeft de coronacrisis goed doorstaan en kan toekomstige schokken opvangen. Er zijn wel risico’s die elkaar kunnen versterken, aangedreven door hoge energieprijzen en inflatie, en...

Financiele risicorapportage 2022