Persberichten

16 augustus 2018

Economie bloeit

De Nederlandse economie ontwikkelt zich gunstig, zo blijkt uit de nieuwste raming van het Centraal Planbureau (CPB). De economie groeit dit jaar met 2,8% en volgend jaar met 2,5%.

15 augustus 2018

Herinnering: persuitnodiging achtergrondbriefing concept-MEV 2019

Het Centraal Planbureau (CPB) publiceert donderdag 16 augustus om 7.00 uur de concept-Macro Economische Verkenning 2019 (cMEV) op de website cpb.nl.

13 augustus 2018

Persuitnodiging achtergrondbriefing concept-MEV 2019

Het Centraal Planbureau (CPB) publiceert donderdag 16 augustus om 7.00 uur de concept-Macro Economische Verkenning 2019 (cMEV) op de website cpb.nl.

20 juni 2018

Circulaire economie begint bij beprijzing milieuschade

Beprijzing van milieuschade is belangrijk om tot een meer circulaire economie te komen. Dit werkt het beste als de schade wordt belast bij de veroorzaker ervan. De winst is vooral te behalen bij vervuilende bedrijven. Een volledig circulaire economie is vanwege de aanzienlijke maatschappelijke kosten echter onverstandig.

19 juni 2018

Groei houdt aan, politieke risico’s toegenomen

De Nederlandse economie blijft zich gunstig ontwikkelen. De lichte terugval in het eerste kwartaal is naar verwachting van tijdelijke aard. Wel ligt de piek in de economische groei vermoedelijk achter ons. De Nederlandse economie profiteert van een prima groei van de wereldhandel en binnenlandse dynamiek, maar internationaal zijn de politieke risico’s wel toegenomen. De politieke ontwikkelingen in Italië, rond Brexit en het verloop van het conflict met Amerika over internationale handel zijn van direct belang voor de Nederlandse economie. De tot nu toe ingevoerde handelsbeperkingen zullen tot sectorale aanpassingen leiden, maar het effect op de mondiale groei is verwaarloosbaar. Escalatie zou vérstrekkender gevolgen hebben en kan leiden tot forse bbp-verliezen op lange termijn.

18 juni 2018

Persuitnodiging: CPB-bijeenkomst over circulaire economie: economie en ecologie in balans

Dit jaar staat de CPB Lecture in het teken van een meer circulaire economie. Het streven hier naar heeft in de afgelopen jaren maatschappelijk steeds meer belang gekregen. Woensdagochtend publiceert het CPB nieuw onderzoek over effectief circulair economisch beleid. ’s Middags wordt de CPB-publicatie toegelicht door Gerbert Romijn (onderzoeker bij het CPB) en spreken Stientje van Veldhoven (staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat) en Don Fullerton, hoogleraar Financiering aan de University of Illinois en expert op het gebied van efficiënt milieubeleid.

2 juni 2018

Nieuwe opzet doorrekening verkiezingsprogramma’s bevalt goed

De nieuwe opzet van de doorrekening van de verkiezingsprogramma’s, Keuzes in Kaart 2018-2021, door het Centraal Planbureau (CPB) bevalt goed. Dit blijkt uit de vandaag verschenen evaluatie die het bureau heeft uitgevoerd onder politieke partijen, ministeries en journalisten. De huidige omvang en breedte van de thema’s zijn behapbaar, voor zowel het CPB als voor de politieke partijen. De overgrote meerderheid van de respondenten heeft er begrip voor dat de analyse minder breed is dan voorheen.

1 juni 2018

Pijnlijke effecten globalisering minder scherp in Nederland

De effecten van globalisering vallen voor Nederland mee vergeleken met bijvoorbeeld de Verenigde Staten. Dit komt doordat het effect op de lonen en werkloosheid enerzijds relatief beperkt is, anderzijds verzacht de nivellerende werking van het belastingstelsel en de sociale zekerheid de pijnlijke gevolgen. De toenemende globalisering betekent wel dat de Nederlandse regelingen met de tijd mee moeten gaan, willen ze hun herverdelende werking blijven behouden.

29 mei 2018

Nederland niet immuun voor Italiaanse problemen, maar beperkte directe blootstelling

De belangrijkste risico’s voor de financiële stabiliteit komen momenteel niet uit het binnenland maar uit het buitenland. De internationale risico’s zijn een aanhoudend lage, of juist te sterk stijgende rente, een chaotische Brexit zonder overeenstemming over wet- en regelgeving, een escalatie van de handelsoorlog met de VS, de recente deregulering van grote banken in dat land en de ontwikkelingen in Italië. Hoewel Nederlandse financiële instellingen weinig schuldpapieren van Italiaanse banken of de Italiaanse overheid bezitten, kan een door Italië in gang gezette Europese recessie, ook ons land treffen.

28 mei 2018

Persuitnodiging Achtergrondbriefing Risicorapportage Financiële Markten

Morgen, dinsdagochtend 29 mei om 9.30 uur publiceert het Centraal Planbureau (CPB) de nieuwste Risicorapportage Financiële Markten. Naast een algemeen beeld van de financiële risico’s voor Nederland is er in deze rapportage speciale aandacht voor de situatie in Italië, de toekomst van de bankenunie en cryptovaluta. Laura van Geest, directeur van het CPB, zal de Risicorapportage op achtergrondbasis toelichten. Na afloop is zij beschikbaar voor quotes.