16 oktober 2019

Persuitnodiging “De doorrekening van verkiezingsprogramma’s internationaal vergeleken”

Hierbij nodigen wij de pers/media namens het Centraal Planbureau (CPB) en de Raad van State van harte uit voor de bijeenkomst “De doorrekening van verkiezingsprogramma’s door internationale bril”. Deze bijeenkomst vindt op maandag 4 november 2019 plaats in de Rolzaal, Binnenhof 11, in Den Haag.

Het CPB rekent verkiezingsprogramma’s en regeerakkoorden door. Zo helpt de organisatie politieke partijen en kabinetten in wording bij het in kaart brengen van de effecten van hun plannen. Tijdens de bijeenkomst wordt de werkwijze in Nederland vergeleken met die in andere landen.

Tijdens de bijeenkomst zullen gastsprekers van vergelijkbare instituten uit Australië, Canada, Litouwen en België hun ervaringen met analyses van verkiezingsprogramma’s in hun landen met u delen. Daarnaast zullen vertegenwoordigers van de OESO, de Europese Commissie (Alexander Italianer), Europese begrotingstoezichthouders, de politiek (Jeroen Dijsselbloem), media en de Raad van State (Richard van Zwol) spreken en hun visie op doorrekeningen van verkiezingsprogramma’s geven.

Programma:
12.30    Registratie en welkom
13.00    Opening door dagvoorzitter Nick Schoemaker
13.05    Welkom door Laura van Geest, directeur Centraal Planbureau
13.15     Overzicht doorrekeningen verkiezingsprogramma’s door OECD: Ludger Schuknecht (pSG OECD)
13.30     Sessie 1
     13:35     Jenny Wilkinson Parliamentary Budget Officer Australië
     13:40    Jason Jacques, DG Costing and Budgetary Analysis and CFO, PBO Canada
     13:45    Janis Platais, Chairman, Fiscal Discipline Council, Litouwen
     13:50    Discussie met de zaal
14:15     Sessie 2 
     14:20    Jan Verschooten, Deputy Commissioner, Federal Planning Bureau, Belgium
     14:25    Robert Koelemeijer, Planbureau voor de Leefomgeving
     14:30    Sander van Veldhuizen, Centraal Planbureau
     14:35    Discussie met zaal
15:00    Pauze
15:30     Sessie 3 panel

  • Jeroen Dijsselbloem, voorzitter Onderzoeksraad voor de Veiligheid, oud-minister van Financiën (2012-2017), voorzitter van de Eurogroep (2013-2018)
  • Alexander Italianer, voormalig secretaris-generaal Europese Commissie
  • Frank Hendrickx, politiek redacteur Volkskrant
  • Seamus Coffey, voorzitter Europese IFI’s

16:25     Afsluiting door Richard van Zwol, Staatsraad, Raad van State

Wanneer: 4 november 2019 van 12.30 tot 16.30 uur
Waar: Rolzaal, Binnenhof ingang 11, Den Haag

Aanmelden (verplicht!):
Journalisten kunnen zich aanmelden bij Suzanne van Gils, 0621560776, s.van.gils©cpb.nl 

Lees meer over