Persberichten

27 augustus 2021

Nieuwe samenstelling toezichtsorgaan CPB

De Centrale Plan Commissie (CPC) van het Centraal Planbureau (CPB) heeft vanaf 1 september 2021 vier nieuwe leden. De CPC waarborgt de onafhankelijke positie van het CPB en houdt toezicht op de wetenschappelijke...

26 augustus 2021

Sterke samenhang problematische schulden en mentale gezondheid

Er wordt vaak gesuggereerd dat problematische schulden en gezondheidsproblemen samenhangen. Of dat zo is en hoe deze relatie eruit ziet, is nog weinig onderzocht. Uit het onderzoek ‘When financials get tough, life...

primary image 740x420
25 augustus 2021

Wereldhandel stabiliseert

De wereldhandel in goederen liet in juni wederom weinig beweging zien, met een bescheiden groei van 0,5% in juni ten opzichte van mei, volgend op een krimp van 0,7% in mei ten opzichte van april....

primary image 740x420
20 augustus 2021

Economie herstelt veerkrachtig, maar onzekerheid corona blijft

De economie groeit in 2021 met bijna 4%, gevolgd door ruim 3% groei in 2022. Hierbij wordt er van uitgegaan dat er geen grootschalige nieuwe contactbeperkingen nodig zijn. De werkloosheid loopt na het wegvallen van de...

nl primary image 740x420
9 augustus 2021

Persuitnodiging digitale achtergrondbriefing concept-MEV 2022

Op vrijdag 20 augustus 2021 om 08.00 uur publiceert het Centraal Planbureau (CPB) de concept-Macro Economische Verkenning 2022 (cMEV) op de website cpb.nl. Deze raming bevat een actualisatie van de economische...

24 juni 2021

Traditionele rolverdeling lijkt meer bepalend bij inkomensdaling moeders dan aanbod kinderopvang

Nederlandse vrouwen leveren flink in op hun inkomen als ze kinderen krijgen, terwijl dat niet geldt voor mannen. Het Centraal Planbureau onderzocht twee mogelijke oorzaken: beschikbaarheid van kinderopvangplaatsen en...

Een gezin in Nederland varend in een sloep
22 juni 2021

CPB: gunstige vooruitzichten Nederlandse economie

De economie herstelt zich snel nu het aantal besmettingen afneemt en de vaccinatiegraad toeneemt. De economie groeit in 2021 en 2022 met ruim 3% per jaar. De werkloosheid blijft in 2022 beperkt tot 4,1%, vrijwel gelijk...

nl-primary image 740x420
3 juni 2021

Persuitnodiging achtergrondbriefing juniraming

Op dinsdag 22 juni publiceert het Centraal Planbureau de juniraming. CPB-directeur Pieter Hasekamp licht de raming om 09.00 uur op achtergrondbasis toe aan geïnteresseerde journalisten....

27 mei 2021

Bouwstenen voor nieuw databeleid

Data vormen een steeds belangrijker onderdeel van de economie en bieden kansen om maatschappelijke uitdagingen op te lossen. De markt voor data werkt echter niet goed doordat keuzes van individuele consumenten en...

26 mei 2021

Herstelbeleid voor levensvatbare bedrijven met hoge schulden

Sommige bedrijven zitten door de coronacrisis zo diep in de schulden, dat het problematisch is. Vooral de horeca, cultuur en recreatie en vervoer en opslag zagen hun omzet scherp dalen....

primary image 740x420 corona