Persberichten

20 maart 2020

26 maart 9 uur scenario’s economische effecten coronacrisis

Het CPB publiceert verschillende scenario’s voor de gevolgen van de coronacrisis op de Nederlandse economie en overheidsfinanciën.

Image for 26 maart 9 uur scenario’s economische effecten coronacrisis
12 maart 2020

Aanpak verstoringen belangrijk voor betere werking woningmarkt

In de afgelopen vijftig jaar gedroeg de Nederlandse woningmarkt voor koopwoningen zich in internationaal perspectief bijzonder. De huizenprijzen stegen 23 jaar lang aan een stuk en daarnaast waren er twee korte fasen...

3 maart 2020

Impact coronavirus COVID-19 op economie zeer onzeker, onderliggend gestage groei

De economische impact van het coronavirus is op dit moment moeilijk te voorspellen. In de zojuist gepubliceerde raming (CEP) door het Centraal Planbureau (CPB) is aangenomen dat het virus snel onder controle komt, maar...

27 februari 2020

Publicatie economische raming 2020 en 2021 en middellangetermijnverkenning 2022-2025

Op dinsdag 3 maart 2020 om 7 uur publiceert het Centraal Planbureau (CPB) (het eerste hoofdstuk met) de cijfers van de raming voor de Nederlandse economie voor 2020 en 2021 en een korte update van de...

13 februari 2020

Meer mensen halen inburgeringsexamen

Het percentage mensen dat hun inburgeringsexamen haalt, is gestegen door de invoering van de huidige inburgeringswet. De arbeidsparticipatie van inburgeraars is niet veranderd. Dat blijkt uit het onderzoek van het...

19 december 2019

Belasting ontwijken moeilijker voor multinationals

Voor multinationals wordt het moeilijker om te profiteren van belastingvoordelen van Europese regels door uitspraken van het Europese Hof van Justitie. Wereldwijd kan het profijt van het omsluizen van hun inkomen via...

18 december 2019

Groei valt terug, onderuitputting houdt aan

De Nederlandse economische groei valt terug door een afzwakking van de mondiale groei en in mindere mate door de stikstof- en PFAS-problematiek. De werkloosheid bereikt haar laagste punt in 2019, maar blijft volgend...

17 december 2019

Overheidsfinanciën niet houdbaar op lange termijn

Het houdbaarheidssaldo van de Nederlandse overheidsfinanciën is veranderd van een klein overschot in 2014 naar een tekort van 1,6% van het bruto binnenland product (bbp), oftewel 16 miljard euro....

13 december 2019

Pieter Hasekamp nieuwe directeur CPB

Pieter Hasekamp is per 1 maart 2020 de directeur van het Centraal Planbureau (CPB).

Image for Pieter Hasekamp nieuwe directeur CPB
12 december 2019

Effect van globalisering op werkgelegenheid beperkt

Het effect van globalisering op de industriële werkgelegenheid in Nederland is beperkt. Banenverlies door toegenomen importconcurrentie uit China en de Midden- en Oost-Europese landen lijkt te worden gecompenseerd met...