Persberichten

3 maart 2022

Scenario-analyse: regulier beleid kan economische gevolgen corona opvangen

Het coronasteunbeleid voor bedrijven en werkenden stopt per 1 april 2022. Eventuele nieuwe economische schokken als gevolg van corona kunnen het beste worden opgevangen met regulier beleid (“automatische...

CPB Coronapublicatie
1 maart 2022

130.000 meer werknemers leverden fors in door corona, vooral flexwerkers en zelfstandigen

Voor de meeste werknemers bleef het inkomen in 2020 stabiel of nam zelfs toe, maar een grote groep ging er in inkomsten op achteruit. In het eerste coronajaar waren er 130.000 meer werknemers dan in 2019 bij wie het...

Coronapublicatie
25 februari 2022

Wereldhandel floreert ondanks coronapandemie

In december 2021 steeg de wereldhandel met 1,1% ten opzichte van november, zo blijkt uit de maandelijkse Wereldhandelsmonitor van het CPB. In heel 2021 is de wereldhandel met 10,3% gegroeid en ligt daarmee ver boven het...

Wereldhandel december 2021
15 februari 2022

Grote verschillen tussen scholen in percentage leerlingen dat meerdere diploma’s haalt

Scholen in het voortgezet onderwijs (vo) verschillen sterk in het aantal leerlingen dat na het behalen van het eerste diploma doorstroomt naar een hoger onderwijsniveau in het vo, het zogenoemde ‘stapelen’....

Een huis met een Nederlandse vlag en schooltas hier is iemand geslaagd
9 februari 2022

CPB rekent wijzigingsvoorstellen Pvda en GroenLinks op coalitieakkoord door

Het CPB heeft op verzoek van de fracties van PvdA en GroenLinks doorgerekend wat de budgettaire en economische effecten zijn van een aantal wijzigingsvoorstellen op het coalitieakkoord....

telraam
27 januari 2022

CPB evalueert doorrekening verkiezingsprogramma’s

Er is bij politieke partijen, departementen en media brede waardering voor de doorrekening van de verkiezingsprogramma’s door het Centraal Planbureau. Dit blijkt uit de vandaag verschenen evaluatie van Keuzes in Kaart...

Keuzes in Kaart 2022-2025
27 januari 2022

CPB evalueert experimenten bijstand

Als bijstandsgerechtigden ontheven worden van hun verplichtingen, zoals actief werk zoeken en aangeboden werk aannemen, heeft dat geen negatief effect op de uitstroom naar werk. Na afloop van de ontheffing zijn er soms...

Op zoek naar een baan en aan de slag
26 januari 2022

Nederland in de top van landen met grootste handelsbaten door Europese Unie

Het Nederlandse bruto binnenlands product (bbp) ligt structureel 3,1% hoger door de handelsvoordelen van de Europese Unie. Hiermee is Nederland één van de landen die het meest baat hebben van de toegenomen handel door...

handelsbaten EU
11 januari 2022

Coalitieakkoord: extra geld voor beleidsprioriteiten, toename overheidstekort en schuld

Het coalitieakkoord van VVD,CDA, D66 en ChristenUnie verhoogt de overheidsuitgaven, onder meer aan klimaat en milieu, onderwijs, sociale zekerheid en defensie. Het CPB houdt er, mede gegeven de krappe arbeidsmarkt,...

Analyse coalitieakkoord
22 december 2021

CPB-macromodel Saffier in nieuw jasje

Het Centraal Planbureau heeft zijn macro-economische model van de Nederlandse economie - Saffier - vernieuwd. Recente economische inzichten en ontwikkelingen zijn in de nieuwe versie verwerkt....

Foto van een telraam en de code van het saffiermodel