Persberichten

25 september 2018

Verschuiving tussen ozb en rijksbijdrage leidt niet tot aanpassing gemeentelijke heffingen

De beperking van de onroerendezaakbelasting (ozb) leidt niet tot een aanpassing van andere gemeentelijke heffingen.

18 september 2018

Economie bloeit, maar internationale onzekerheden worden sterker

De Nederlandse economie staat nog steeds in bloei, met groeicijfers van 2,8% dit jaar en 2,6% in 2019. De werkloosheid daalt naar 3,5% en de meeste huishoudens zien hun koopkracht er op vooruitgaan.

7 september 2018

CPB: slimmere belasting op auto’s kan veiligheid vergroten

Een slimmere belasting op auto’s kan de veiligheid vergroten. Consumenten kunnen bijvoorbeeld worden gestimuleerd om de veiligste auto’s te kopen door de aanschafsbelasting (bpm) daarvan te verlagen en die voor onveilige auto’s te verhogen.

16 augustus 2018

Economie bloeit

De Nederlandse economie ontwikkelt zich gunstig, zo blijkt uit de nieuwste raming van het Centraal Planbureau (CPB). De economie groeit dit jaar met 2,8% en volgend jaar met 2,5%.

15 augustus 2018

Herinnering: persuitnodiging achtergrondbriefing concept-MEV 2019

Het Centraal Planbureau (CPB) publiceert donderdag 16 augustus om 7.00 uur de concept-Macro Economische Verkenning 2019 (cMEV) op de website cpb.nl.

13 augustus 2018

Persuitnodiging achtergrondbriefing concept-MEV 2019

Het Centraal Planbureau (CPB) publiceert donderdag 16 augustus om 7.00 uur de concept-Macro Economische Verkenning 2019 (cMEV) op de website cpb.nl.

20 juni 2018

Circulaire economie begint bij beprijzing milieuschade

Beprijzing van milieuschade is belangrijk om tot een meer circulaire economie te komen. Dit werkt het beste als de schade wordt belast bij de veroorzaker ervan. De winst is vooral te behalen bij vervuilende bedrijven. Een volledig circulaire economie is vanwege de aanzienlijke maatschappelijke kosten echter onverstandig.

19 juni 2018

Groei houdt aan, politieke risico’s toegenomen

De Nederlandse economie blijft zich gunstig ontwikkelen. De lichte terugval in het eerste kwartaal is naar verwachting van tijdelijke aard. Wel ligt de piek in de economische groei vermoedelijk achter ons. De Nederlandse economie profiteert van een prima groei van de wereldhandel en binnenlandse dynamiek, maar internationaal zijn de politieke risico’s wel toegenomen. De politieke ontwikkelingen in Italië, rond Brexit en het verloop van het conflict met Amerika over internationale handel zijn van direct belang voor de Nederlandse economie. De tot nu toe ingevoerde handelsbeperkingen zullen tot sectorale aanpassingen leiden, maar het effect op de mondiale groei is verwaarloosbaar. Escalatie zou vérstrekkender gevolgen hebben en kan leiden tot forse bbp-verliezen op lange termijn.

18 juni 2018

Persuitnodiging: CPB-bijeenkomst over circulaire economie: economie en ecologie in balans

Dit jaar staat de CPB Lecture in het teken van een meer circulaire economie. Het streven hier naar heeft in de afgelopen jaren maatschappelijk steeds meer belang gekregen. Woensdagochtend publiceert het CPB nieuw onderzoek over effectief circulair economisch beleid. ’s Middags wordt de CPB-publicatie toegelicht door Gerbert Romijn (onderzoeker bij het CPB) en spreken Stientje van Veldhoven (staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat) en Don Fullerton, hoogleraar Financiering aan de University of Illinois en expert op het gebied van efficiënt milieubeleid.

2 juni 2018

Nieuwe opzet doorrekening verkiezingsprogramma’s bevalt goed

De nieuwe opzet van de doorrekening van de verkiezingsprogramma’s, Keuzes in Kaart 2018-2021, door het Centraal Planbureau (CPB) bevalt goed. Dit blijkt uit de vandaag verschenen evaluatie die het bureau heeft uitgevoerd onder politieke partijen, ministeries en journalisten. De huidige omvang en breedte van de thema’s zijn behapbaar, voor zowel het CPB als voor de politieke partijen. De overgrote meerderheid van de respondenten heeft er begrip voor dat de analyse minder breed is dan voorheen.