Persberichten

4 juni 2019

Meer toezicht nodig op omvangrijke Europese financiële instellingen, CCP’s

Er kan nog meer worden gedaan om de risico’s van centrale tegenpartijen (CCP's), omvangrijke financiële instellingen, te verkleinen. Deze partijen spelen een belangrijke rol bij de afwikkeling van de handel in...

29 mei 2019

Persuitnodiging Risicorapportage Financiële Markten 2019

Op dinsdag 4 juni om 06.00 uur publiceert het Centraal Planbureau (CPB) de Risicorapportage Financiële Markten 2019. Op maandag 3 juni om 13.30 uur zal Laura van Geest, directeur van het CPB, de Risicorapportage op...

27 mei 2019

Europees schokfonds kan welvaart verhogen

Een schokfonds in de eurozone is niet noodzakelijk voor het voortbestaan van de euro, maar kan de welvaart in Europa wel verhogen. Een fonds gebaseerd op leningen, waar de politieke discussie zich nu op toespitst, voegt...

20 mei 2019

Huizenprijzen niet altijd hoger na investeringen in stationsgebieden

In de afgelopen jaren hebben de stationslocaties van Arnhem, Breda en Tilburg grote veranderingen ondergaan. De investeringen in de stationslocaties zijn mede bedoeld om de woonomgeving rondom de stations...

Image for Huizenprijzen niet altijd hoger na investeringen in stationsgebieden
13 mei 2019

Achtergrondbriefing 'Modellen en voorspellen: een kijkje in de machinekamer van het CPB'

Het Centraal Planbureau (CPB) nodigt journalisten uit voor de informatiebijeenkomst ‘Modellen en voorspellen: een kijkje in de machinekamer’. De bijeenkomst is op achtergrondbasis (off the record) en heeft als doel...

25 april 2019

Langer thuis als huis toegankelijk is gemaakt

Ouderen die in toegankelijke huizen wonen, hebben een kleinere kans om in een verpleeghuis terecht te komen. Dit effect loopt op met de leeftijd. Hoewel beleidsmakers het woonbeleid al geruime tijd inzetten als middel...

Image for Langer thuis als huis toegankelijk is gemaakt
18 april 2019

Huishoudens met huis onder water verlagen consumptie tijdens crisis het meest

Door huishoudens met hoge hypotheekschulden zijn de totale uitgaven van huishoudens tijdens de recessie met 6% verminderd. Dit geldt in het bijzonder voor huishoudens waarvan het huis ‘onder water’ stond....

Image for Huishoudens met huis onder water verlagen consumptie tijdens crisis het meest
15 april 2019

Marcel Timmer directielid Centraal Planbureau

Het CPB is voornemens om Marcel Timmer met ingang van 1 september 2019 te benoemen tot directielid van het Centraal Planbureau. Prof. dr. Marcel Timmer is sinds 2010 hoogleraar Economische groei en ontwikkeling bij de...

Image for Marcel Timmer directielid Centraal Planbureau
2 april 2019

Eindtoets draagt bij aan beter passend schooladvies

De eindtoets voor leerlingen in groep 8 van de basisschool kan wel degelijk bijdragen aan een schooladvies dat beter past bij het niveau van het kind. Leerlingen van wie het schooladvies ondanks een betere eindtoets...

Image for Eindtoets draagt bij aan beter passend schooladvies
25 maart 2019

Meer aanbod goedkopere woningen als gemeenten inzetten op meer bouwlocaties

Het vergroten van het aantal locaties waar mag worden gebouwd is belangrijk om de betaalbaarheid van wonen structureel te verbeteren. Gemeenten zullen meer nieuwbouw toestaan als ze er financieel van profiteren....