Persberichten

2 juli 2020

Instroom nieuwe werknemers drukt de loongroei in recente jaren

De brutolonen zijn tussen 2014 en 2018 minder hard gestegen dan de cao-lonen. De groei van het incidentele loon was dus negatief. Dit is opmerkelijk in een periode van toenemende krapte op de arbeidsmarkt....

Image for Instroom nieuwe werknemers drukt de loongroei in recente jaren
30 juni 2020

CPB en PBL: brede aanpak nodig voor oplossen mobiliteitsvraagstukken

Mobiliteitsbeleid zou zich moeten richten op stedelijke bereikbaarheid, verkeersveiligheid, luchtkwaliteit en de klimaatopgave, naast het aanpakken van de drukte in de spits. De meeste oplossingen zijn echter niet...

Image for CPB en PBL: brede aanpak nodig voor oplossen mobiliteitsvraagstukken
26 juni 2020

Baanverlies door crisis raakt vooral mensen met een beperkt vangnet

Mensen met de grootste kans om hun werk te verliezen door de coronacrisis, hebben vaak weinig ander huishoudinkomen of spaargeld om op terug te vallen. In de gevarenzone zitten volgens het Centraal Planbureau (CPB)...

Image for Baanverlies door crisis raakt vooral mensen met een beperkt vangnet
25 juni 2020

Ongekende daling van wereldhandel in april

De wereldhandelsmonitor van het Centraal Planbureau (CPB) laat in april een historische daling van de wereldhandel zien van -12,1% ten opzichte van maart. De uitvoer valt flink terug in een aantal regio’s: -23% voor...

Image for Ongekende daling van wereldhandel in april
25 juni 2020

Nieuwe manier van werken ziekenhuizen leidt tot doelmatiger zorg zonder kwaliteitsverlies

Door nieuwe manieren van werken in Beatrixziekenhuis in Gorinchem en Bernhoven in Uden is de doelmatigheid van de zorg verbeterd. De ziekenhuizen hebben hun organisatie zo ingericht dat de kwaliteit van zorg voor de...

Image for Nieuwe manier van werken ziekenhuizen leidt tot doelmatiger zorg zonder kwaliteitsverlies
18 juni 2020

Verminderen van armoede mogelijk maar kost geld en banen

Met het huidige kabinetsbeleid neemt de armoede in Nederland de komende jaren met ruim een kwart toe. De stijging van armoede komt met name door de verlaging van de bijstand tot en met 2035....

Image for Verminderen van armoede mogelijk maar kost geld en banen
16 juni 2020

Ongekende bbp-daling van 6% in 2020, onzekerheid groot

Contactbeperkende maatregelen om de pandemie tegen te gaan, hebben in Nederland geleid tot een uitzonderlijke terugval in economische activiteiten van zo’n 10 à 15%. Om de grote onzekerheid over het verloop van de...

Image for Ongekende bbp-daling van 6% in 2020, onzekerheid groot
12 juni 2020

Jeroen Dijsselbloem lid toezichtsorgaan CPB

Jeroen Dijsselbloem is benoemd tot lid van de Centrale Plan Commissie (CPC), het advies- en toezichtsorgaan van het Centraal Planbureau.

Image for Jeroen Dijsselbloem lid toezichtsorgaan CPB
12 juni 2020

Historische daling aantal werkenden is internationaal gezien beperkt: samenhang met beleid

De historisch sterke daling in het aantal werkzame personen in Nederland in april is vanuit internationaal perspectief beperkt. De daling in het aantal werkzame personen was relatief beperkt in landen die hebben ingezet...

Image for Historische daling aantal werkenden is internationaal gezien beperkt: samenhang met beleid
10 juni 2020

Persuitnodiging juniraming 2020

Op dinsdag 16 juni 2020 om 7 uur publiceert het Centraal Planbureau (CPB) enkele scenario’s voor de economische ontwikkeling, inclusief een basisraming. Om 9 uur zal Pieter Hasekamp, directeur van het CPB, de cijfers...