8 mei 2012

Actualiteit WLO scenario's

Het is zinvol om regelmatig de actualiteit van scenario’s te bekijken. Deze CPB Notitie geeft een korte update van WLO-scenario's, waarbij alleen gekeken wordt naar de ontwikkelingen van het BBP, de productiviteit en het arbeidsaanbod.
No title

In de studie Welvaart en Leefomgeving (WLO, 2006) verkennen CPB en PBL de ontwikkeling van de fysieke omgeving voor de periode 2002-2040. De studie analyseert mogelijke langetermijnontwikkelingen voor de woningmarkt, bedrijfsruimte, verkeer en vervoer, natuur, milieu, landbouw, energie, stad en platteland. Omdat deze trends met elkaar samenhangen en alle een relatie hebben met de groei van bevolking en economie, analyseren de planbureaus deze trends zoveel mogelijk in hun onderlinge samenhang. De macro-economische ontwikkelingen in deze WLO-scenario’s zijn overgenomen uit de CPB-studie 'Vier Vergezichten op Nederland' (Huizinga en Smid, 2004).

De onzekerheid die met zo'n lange termijn gepaard gaat, wordt in de WLO weergegeven via vier scenario's. Elk scenario beschrijft een plausibele, samenhangende ontwikkeling van de factoren die voor de Nederlandse fysieke omgeving bepalend zijn, zoals de economische groei en de samenstelling daarvan, de bevolkingsdynamiek, technologische ontwikkeling, de internationale politiek, en bijvoorbeeld de individualisering. De scenario's zijn zo samengesteld, dat het waarschijnlijk is dat ze de toekomstige ontwikkelingen omvatten. Ook als zich enkele bijzonder gunstige of ongunstige jaren voordoen, zullen de resultaten voor 2040 niet snel hoeven te worden herzien.

Toch is het zinvol om regelmatig de actualiteit van scenario’s te bekijken. Dit is onlangs gebeurd in de PBL-studie Bestendigheid van de WLO-scenario’s (PBL, 2010) en het CPB Memorandum 'De financiële crisis en de beleidsopgaven volgens de WLO' (Schuur en Verkade, 2010). Deze CPB Notitie geeft een korte update hiervan, waarbij alleen gekeken wordt naar de ontwikkelingen van het BBP, de productiviteit en het arbeidsaanbod.

Downloads