21 september 2004

Economische effecten Tegenbegroting Socialistische Partij 2005

CPB-analyse van vier tegenbegrotingen

Persbericht
Op verzoek van (in alfabetische volgorde) ChristenUnie, GroenLinks, Partij van de Arbeid en Socialistische Partij heeft het Centraal Planbureau een analyse gemaakt van de economische, budgettaire en koopkrachteffecten van hun tegenbegrotingen, die deze oppositiepartijen indienen bij de Algemene en Financiële Beschouwingen.

De analyse beperkt zich tot de kortetermijneffecten, d.w.z. de gevolgen in 2005. Vandaag, Prinsjesdag 2004, zijn de analyses van de tegenbegrotingen aan de desbetreffende partijen toegezonden.

Lees ook het bijbehorende persbericht.

Uitgangspunt vormen de kabinetsvoorstellen in de Miljoenennota 2005, zoals deze door het CPB in de MEV 2005 zijn verwerkt. Wijzigingsvoorstellen in de tegenbegroting worden afgezet tegen het huidige voorgenomen beleid; terugdraaien van een ombuiging van het kabinet betekent daarom een intensivering.

Lees meer over