9 maart 2011

Effecten van verticale fusies en exclusieve contracten in de zorg

Wij onderzoeken effecten van verticale fusies en exclusieve contracten in de zorg waarbij verzekeraars en ziekenhuizen bilateraal onderhandelen over contracten.
Foto van de omslag van CPB Discussion Paper 172

In het theoretische model onderhandelen twee ziekenhuizen met twee verzekeraars, waarbij verzekeraars via hun premiestelling concurreren om consumenten. In een model zonder verticale fusies vinden we dat sommige partijen geen contracten afsluiten wanneer de verschillen tussen de twee ziekenhuizen groot zijn. In een model met verticale integratie komt dit echter altijd voor. De contracten worden niet afgesloten om twee redenen. Ten eerste kan het voor beide ziekenhuizen aantrekkelijker zijn om een contract af te sluiten met een en dezelfde verzekeraar. Ten tweede kunnen ziekenhuizen en verzekeraars een grotere differentiatie op de verzekeringsmarkt creëren door de ziekenhuisnetwerken van elkaar te onderscheiden. In beide gevallen gaan de totale industriewinsten omhoog en gaat de consumentenwelvaart omlaag.

Zie ook de bijdrage op www.mejudice.nl.

 

Auteurs

Victoria Shestalova
Rein Halbersma
Katalin Katona

Lees meer over